e-posta ile Paylaş

GÖNDER

Kabala İlmi, dünyadaki tüm ilimleri kapsar.
Baal HaSulam “Özgürlük”
“Bu ilim, gizliliğin sonunda çocuklara bile ifşa olacaktır.”
Baal HaSulam “Kabala Öğretisi ve Özü”
Son neslin günleri yaklaştığında, çocuklar bile, kurtuluşu ve sonu bilip, bu ilmin sırlarını bulacaklardır.
Sulam’ın Önsözü ile Zohar Kitabı
“Ben’i arayanlar, Ben’i bulacaklar” ve yazdığı gibi , “Aradım ve bulamadım, buna inanmayın.”
Baal HaSulam “On Sefirot Çalışmasına Giriş”
MENÜ

KABALA KÜTÜPHANESİ

Ana Sayfa > Sabah Dersi Materyalleri > Kabala Kütüphanesi > Sabah Dersi 2021 > Sabah Dersi Materyali – MAN Yükseltmek – Mart 9

Sabah Dersi Materyali – MAN Yükseltmek – Mart 9

1) Rabaş, Not 179 Ibur  – 1

Adam HaRishon’un günahından sonra, yaratılanlar kırık ve ölü Kelim olarak kabul edilir. Yani onların Kelim’i, Yaşamın Yaşamından ayrı olarak sadece kendileri için almadadır. İçlerinde sadece, Kelim’i sürdürebilmeleri için, Ohr Hozer’in Reşimot’undan kalan ve inen bir kıvılcım vardır ki bunun aracılığıyla ölülerin canlanması için yükselebileceklerdir.

Bu kıvılcım, bir Keduşa [kutsallık] kıvılcımıdır ve Ohr Hozer’in bir kalıntısıdır. Onu yükseltmeliyiz yani, MAN yükseltmek anlamında “yükseltmek” denilen ihsan etmek için onu almalıyız. Bununla, Or Hozer, Kelim’i ışıklarını (Ohr Yasar [Direkt Işık]) kıyafetlendirecek bir ölçüde doldurduğunda üzerine dolumun geldiği bir Masah [perde] ve Aviut [kalınlık] yapılır.

2) Rabaş, Makale 27, Çalışmada “Her Çimen Yaprağının Yukarıda, Ona Vurup Büyü Diyen Bir Görevlisi Vardır,” Ne Demektir (1990)

ARI’nin söylediklerini yorumlamalıyız, Mayin Nukvin’in [Aramice: dişi su, MAN] yükselmesi olmadan hiçbir derece yükselmez, çünkü Nukvin [Aramice: dişiler] eksiklik anlamına gelir. “Su”, [İbranice] “boşluk” kelimesinden Malhut’un “eksiklik” olarak adlandırıldığı Malhut’un niteliğini içinde alan Bina anlamına gelir. Bu nedenle, üst olan, alt olana ihtiyacı olanı vermelidir.

“Dünyada Eyn Sof’dan [sonsuzluk] gelen dışında yeni bir ışık yoktur, bu nedenle, alttaki bolluk almak için üstteki ışığın derecesine yükselir. Çalışmada, üst ve alt, birinci durumun “üst” ve ikinci durumun “alt” olarak adlandırıldığı anlamında yorumlamalıyız. Bu demektir ki, eğer kişi birinci durum içinde bulunuyorsa, herhangi bir eksiklik hissetmez ve tatmin olursa, açıkça, çalışmasında ilerlemeye ihtiyacı yoktur, çünkü kendisini ilerlemeye itecek bir eksiklik görmez.

Bu nedenle kişi başarılı olursa içinde bulunduğu durumda bir eksiklik ortaya çıkarır.

3) Rabaş, Makale 27, Çalışmada “Her Çimen Yaprağının Yukarıda, Ona Vurup Büyü Diyen Bir Görevlisi Vardır,” Ne Demektir (1990)

Bir kural vardır: “Her duruma ‘yukarı ve aşağı’ denir.” Buradan, içinde bulunduğu durumda bir eksiklik bulduğu halde, ikinci durumda, “eksiklik durumu” olarak adlandırılan bu eksiklik, artık “alt olan” olarak adlandırılır ve önceki durumdan çıkmasına ve şimdi hissettiği eksikliği düzeltmeye çalışmasına neden olur.

Çalışmada bu, alttakinin Mayin Nukvin’i olarak bir önceki duruma yani bir üst seviyeye yükselmeye neden olarak kabul edilir. Bu, ARI’nin söylediği şeyin anlamı, alt olanın MAN aracılığıyla yukarıdakine yükselmeye neden olduğudur. Bundan, sadece “acı çekme” denilen yoksunlukların, her zaman ileri gitmek için yukarıya çıkartan yükselişe neden olduğu sonucu çıkar.

4) Rabaş, Makale 22, Bir Kadın Döllenirse (1986)

Şimdi, ihsan etme arzusundan yoksun olduğumuzu, bu eksikliği edinmenin tek yolunun, eksiklikle insan arasındaki ‘geçiş alanın’ dua olduğunu anlayabiliriz. Yani, kişi Yaradan’dan kendisinde olmayan, eksikliğini hissetmediği bir şeyi ona vermesi için dua eder. Dolayısıyla, ‘eksiklik’ olarak adlandırılan Kli, duygusal açıdan bir eksikliktir; yani kişi, bunun eksikliğini duymaz ve dua Yaradan’ın onun eksiğini doldurması demek olan, ışığı vermesi içindir. Bundan dolayı, dolum bir eksikliktir. Böylece kişinin, Yaradan’ın ona bir eksiklik vermesi için dua etmekten başka bir seçeneği yoktur. Kli’yi, ışığa bağlayan şey de budur.

Baal HaSulam’ın, Rabbi Şimon’un söyledikleri hakkında dediği gibi: ‘Yazılan, öncelikle ceplerin boş olduğu yere gitmeli, taşmalıdır’. ‘Cep’, kişinin parayı koyduğu yer olan Kli anlamına gelir; ‘cep’ eksiklik, ‘para’ eksikliğin dolumu demektir.

5) Rabaş, Not 576, Taştan Kalbi Ben Kaldıracağım

Aşağıdan uyanma yoksa bunun için yukarıdan yardım alınmaz. Dua, aşağıdan bir dua olup olmadığı ile ilgili olduğundan, buna “insanın çalışması” denir, çünkü dua aşağıda bir dua olup olmadığıyla ilgilidir, buna “MAN yükseltmek” denir, yani kişi sahip olduğu eksikliği artırır ve Yaradan’dan eksikliğini tatmin etmesini ister.

Dolayısıyla, ödül almak için çalışamayacağına dair bir eksikliği varsa, Yaradan ona eksikliğin giderilmesi olan Mayin Duchrin’i [MAD] verir, yani Yaradan ona bu gücü verir. Ancak, kişi bunu, yani ödül almak için çalışamamayı istemezse, o zaman bir eksikliği doldurmaktan söz edemeyiz.

Buna “eksiklik” denildiğini hissetmesi için kişinin bununla ilgili özel bir eğitim alması gerekir. Aksi takdirde, buna “eksiklik” dendiğini hissetmeyiz. Kişi sadece ışığın azaldığını hisseder, yani bu kişinin, Tora’dan ve olması gerektiği gibi dua etmekten zevk almadığı anlamına gelir.

6) Rabaş, Not 201, MAN Yükseltmek – 1

Soru: MAN yükseltmek, bir eksikliği yukarı doğru yükseltmek olarak kabul edilir. Öyleyse, o neden MAN yükseltmeye Mitzvot [emirler] ve iyi işler adı verildiğini yazar?

MAN’a bir “eksiklik” denir. Peki, aşağıdakilerin dünyada bolluk eklemek için neyi eksik? Bir kişi Tora ve Mitzvot ile meşgul olduğunda, Tora ve Mitzvot önce bir kişide MAN yaratır, yani kişi bir eksiklik alır ve Tzimtzum [kısıtlama] yüzünden dünyada gizlilik ve saklanma nedeniyle Tora ve cennet korkusundan yoksun olduğunu görür. O zaman, bir kişi bir eksiklik alır ve bu eksikliği doldurulsun diye yukarı yükseltir. Bu nedenle sonuç olarak, Tora ve Mitzvot aracılığıyla bir insan MAN’ı alır ve MAN yükseltir ve tüm dünyalarda ifşaya neden olur.

7) Rabaş, Makale 7, Çoğunluğun Duasının Önemi (1986)

Bu yüzden kişinin, eylemlerini geliştirmeyi dilediği zaman, yukarıda Zivug’a neden olduğunu, bu sayede bolluğun aşağıya akıtıldığını görürüz. Buna MAN yükseltmek yani yukarıda bir eksikliğe neden olmak denir. Fakat aşağıda olanların, yukarıda bir eksiklik yarattığını nasıl söyleyebileceğimizi anlamalıyız. Ve aynı zamanda “eksikliğin” ne anlama geldiğini bilmeliyiz. Bilinir ki Kli’ye “eksiklik” denir, yani eğer bir eksiklik varsa, orada doyumu yerleştirmek ve eksikliği doldurmak için yer vardır.

İhsan edişte Yaradan’ın tarafında hiçbir gecikme yoktur, çünkü O’nun dileği, iyilik yapmaktır. Işığın gizli olduğunu görmemizin nedeni, aşağıda olanların bolluğu almak için Kelim’e sahip olmamasıdır. Bu yüzden, aşağıda olan kendini arındırmak için uyandığında, fakat bunu yapacak güçten mahrum olduğunda, Yaradan’dan ona yardım etmesini ister. O zaman bu eksiklik yükselir, böylece yukarıda olanın, ona bolluğu verecek Kli’si olur ve buna MAN yükseltmek denir.

8) Baal HaSulam, Şamati 57- O’nun Rızası İçin

Bilinen şudur ki yukarıdan refah alabilmesi için aşağıdan uyanış gerekmektedir. Neden “aşağıdan bir uyandırma” gerektiğini anlamamız gerekir, çünkü duamız yukarıda bir arzu olması içindir. Yani, aşağıyı yönetecek bir arzuyu yukarıda uyandırmamız gerekir.

Sadece arzumuzun olması yeterli değildir, ihsan eden tarafından da iyi bir rıza olması gerekir. Yaratılanlara genel anlamda iyilik yapma arzusu olmasına rağmen, O hala bizim arzumuzun O’nun arzusunu uyandırmasını bekler.

Başka bir deyişle, O’nun arzusunu uyandıramazsak, hala alan tarafındakinin arzusu bütün bir arzu haline gelmemiş demektir. Dolayısıyla tam anlamıyla dua ederek yukarıda bir arzu oluşur, bizim arzumuz gerçek bir arzu olmalıdır, sonsuzluğu alabilecek bir Kli (Kab). […]

“İstiyorum diyene kadar zorlatılır” cümlesi şu demektir; Yaratan şunu demektedir “Ben aşağıdakilerin yaptıklarını istiyorum.”

9) Rabaş, Makale 587, Üstteki Alttakinin Amacını İnceler

MAN bir alma arzusudur. Bu, dua ile ifade edilir, burada dua MAN yükseltmek olarak kabul edilir ve duanın cevabına MAD, Ohr Yaşar [doğrudan ışık], üst bolluk, ihsan etme denir. MAN denen bu dua bazı şartlar gerektirir, yani duada bir Masah ıslahı olacaktır, yani bu niyetin Lişma [Onun için] denilen Yaradan’ın hatırı için olacağı anlamına gelir.

Kişi, üst olandan Lişma’da çalışma gücünü almalıdır, çünkü alttaki çalışmaya başlamak için güçsüzdür, ancak yalnızca Lo Lişma [Onun uğruna değil], “alma arzusu” olarak adlandırılan biçimindedir, çünkü yalnızca Lo Lişma, kişiye maddi zevklerde yeterli lezzet bulamadığında, aşağıda olana ilk hareket gücünü verir, kişi ruhsal zevkleri aramaya başlar.

Buna göre aşağıdakinin çalışmasının kökünün alma arzusu olduğu ve MAN denilen duanın yükseldiği ve sonra üst olanın bu MAN’ı düzelttiği ve ona, amacının ihsan etmek olduğunu daha alttaki kişi bilmeden önce bolluğu erteleme arzusu olan Masah’ın gücünü yerleştirir.

10) Zohar, VaYehi, “Dan Halkını Yargılayacaktır”, No: 717

MAN nedir? Aşağının özlemi ile aşağı sular, yani MAN, bir üstteki kademedeki yukarı suları, MAD’ı edinmek için yükselir. Çünkü aşağı sular, MAN ancak aşağıdakilerin arzusunun uyanması ile kaynaktan fışkırır. O zaman, aşağıdakinin ve yukarıdakinin özlemi birbirine bağlanır ve aşağı sular aşağıya inen yukarı suların tersine yukarı fışkırır, Zivug sona erer ve dünyalar kutsanır, tüm kandiller yakılır, aşağıdakiler ve yukarıdakiler kutsallık içindedir.

11) Zohar, VaYehi, “Dan Halkını Yargılayacaktır”, No: 717

Bir kademe, kendinden bir kademeden daha yukarıda olan bir kademeden bir şey kabul edemeyeceği için ancak kendine bitişik olan bir üst kademeden alabilir, buna göre veren her üst kademe erkek ve bunu alan her alt kademe dişidir. Özlem yoluyla, her alt kademe üstündekinden bolluk edinmek için özlem duyduğu zaman, ona MAN’ı yükseltir, her alttakinin kendine bitişik olan bir üstündekine MAN’ı yükseltmesi yoluyla MAN Eyn Sof’a yükselir.  O zaman, Eyn Sof aşağıya bolluk, MAD verir, her üst kademe aldığı bolluğu kendine bitişik bir alt kademeye verir, böylece MAD bir kademeden diğerine aşağıdakilere Asiya dünyasına doğru dalga dalga iner dökülür.

12) Likutey Halahot, Sinagogun Kuralları, 1

Ruhların ilerlemelerinin koşulu, tüm ruhların bir olarak birleşmesidir, zira bu Kutsallığa yükselmenin yolu budur, çünkü Kutsallık birdir. Bu nedenle ruhun koşulu olan dua tamamen ruhlar arasındaki birliğe dayanır.  Bu nedenle de kişi önce “dostunu kendin gibi sev” koşulunu edinmelidir, çünkü onun için, barış koşuluna erişmeden yani İsrail’in tüm ruhları ile bağ kurmadan önce dua etmesi mümkün değildir. Bu nedenle duaların çoğu tek başına değil toplu olarak edilir, hiç kimse kendini ayrı koylasın diye, çünkü bu Kutsallığa karşıt olur. Kutsal bir topluluğun içinde bir olmak için birleşmeliyiz. Toplu duanın temeli budur ve özellikle ruhların birleştiği sinagogda yapıldığı zaman buna tam bir duadır denir.

13) Rabaş, Makale 15, Çoğunluğun Duası (1986)

Eğer kolektif içinde, Yaradan ile Dvekut amacına ulaşabilen birkaç kişi varsa ve bu Yaradan’a, kendisinin Yaradan’a yakınlaşmakla ödüllendirilmesinden daha fazla memnuniyet verecekse, kişi kendisini hariç tutar. Bunun yerine, Yaradan’ın onlara yardım etmesini arzular çünkü bu, yukarıya kendi çalışmasından daha fazla memnuniyet verecektir. Bu nedenle, kişi kolektif için, Yaradan tüm kolektife yardım etsin, Yaradan’a ihsan edebildikleri ve O’na memnuniyet verebildikleri için, Yaradan onlara tatmin olma duygusunu versin diye dua eder.

Ve her şey aşağıdan bir uyanışa gerek duyduğu için, kişi uyanışı aşağıdan verir ve diğerleri uyanışı yukarıdan alır; Yaradan’ın O’nun için daha fazla faydalı olacağını bildiği her kim ise, o kişi alacaktır.

14) Baal HaSulam, 52. Mektup

“Onlar konuşurken, Ben dinlerim,” yani Yaradan’ın dinlemesinin ölçüsü tamamen dua sırasında açığa çıkan özlemin ölçüsüne bağlıdır. Kişi aşırı özlem duyduğunda bilmelidir ki, o sırada Yaradan onu dikkatle dinlemektedir.

Açıkça bunu bildiğinde, ona dikkat kesilen dünyanın Kralı’ndan daha yüce bir öncelik olmadığından, kalbini daha güçlü açar. Bu atalarımızın şu söylediğine benzer: “Yaradan erdemlinin duasının özlemi içindedir” çünkü Yaradan, kişinin O’na yaklaşmasını ve O’na özlem duymasını ister, tıpkı “Yüz yüze bakar gibi, kalp kalbe karşıdır.”

Öyle anlaşılıyor ki, dua ve duanın duyulması birikene ve kişi her şeyi talep edene kadar el ele gider. Bu “öz özü çeker, ve özü oluşturur,” sözünün anlamıdır. Bu sözleri not al çünkü onlar Yaradan’ın yolundaki ilk temel şeydir.

Telif Hakkı © 1996 - 2015 Bnei Baruh. Tüm hakları saklıdır.
Bu sitede sunulan tüm materyal, Bnei Baruh Kabala Eğitim ve Araştırma Enstitüsü tarafından dünyanın ıslahı ve hayatın iyileştirilmesi amacı ile sunulmaktadır.
Bu nedenle, içeriği değiştirilmediği ve kaynağına gönderme yapıldığı takdirde, tüm materyalin kullanımına ve dağıtımına izin verilmiştir.
18 - 0,285