e-posta ile Paylaş

GÖNDER

Kabala İlmi, dünyadaki tüm ilimleri kapsar.
Baal HaSulam “Özgürlük”
“Bu ilim, gizliliğin sonunda çocuklara bile ifşa olacaktır.”
Baal HaSulam “Kabala Öğretisi ve Özü”
Son neslin günleri yaklaştığında, çocuklar bile, kurtuluşu ve sonu bilip, bu ilmin sırlarını bulacaklardır.
Sulam’ın Önsözü ile Zohar Kitabı
“Ben’i arayanlar, Ben’i bulacaklar” ve yazdığı gibi , “Aradım ve bulamadım, buna inanmayın.”
Baal HaSulam “On Sefirot Çalışmasına Giriş”
MENÜ

KABALA KÜTÜPHANESİ

34. Mektup

1927, Londra

Değerli öğrencilerime, Yaradan onlarla olsun,

Tora’nın sözlerini size tekrar yazmaya gerek olmadığını düşünüyorum çünkü elinizde çokça basılı yazı var. Fakat “O, İyiliğinde yaratılış çalışmasını her gün ve daima yeniler,” olduğundan, bu sözlerin size bilgi olmayacağını kim bilir. Dolayısıyla, kişi yalnızca bilgiden etkilenmeli ve ona şükretmelidir.

Hamursuz bayramından önce Tora’daki yenilikleri yazdım, tıpkı şöyle dendiği gibi, “Tora’yı çalışmak için iyi bir gün.” Bu şekilde atalarımızın cennet korkusuyla ilgili olarak, “tüm dünya yalnızca buna hükmetmek için yaratıldı” demesini anlayabilirsiniz. Burada bir düzeltme yapmamız gerek: Halahah (yasanın kodu) olan Malhut ve cennet korkusuna “o”, Yaradan’a “bu” denildiğinden, orada “buna” yerine “ona” denmeliydi (“bu” eril formda ve “o” dişi formda kullanılır).

Ancak, dikkatli olanlar bilir ki erkek ve dişiden aynı anda bahsettiğimizde, onu eril formda telaffuz ederiz ve Yaradan’a “bu” deriz. Atalarımız şöyle der, “Gelecekte Yaradan erdemliyle dans edecek ve her biri parmağıyla işaret edip soracak, ‘İşte, bu bizim Tanrı’mız…umutla beklediğimiz Efendimiz.’” Fakat erdemliyle dans etme ıslahından önce, Machol (dans) kelimesi Mehila’dan (özür, af) geldiğinden, on dördü iyi ve on dördü bunun tersi olan yirmi-sekiz döngü nedeniyle, şöyle denir “O hiç bir zaman kutsal yere giremeyecek.” Daha ziyade “Bununla Aaron kutsal yere gelecek,” yani “o” denilen iyi on dörtle gelecek.

Atalarımız şöyle der, “Tüm dünya yalnızca buna hükmetmek için yaratıldı,” yani “bu” denilen Yaradan ve O’nun Kutsallığının birliği için. Bu demektir ki, buraya yükselene kadar alma arzusunu ihsan etme arzusuna dönüştürerek, yüceliğin korkusunda yükselmeliyiz, döngünün üzerinde ihsan eden, kesinlikle her seferde, on dördün tersinde bile ihsan eder çünkü detaylıca açıklandığı gibi ihsan etmede kesinlikle kötülük yoktur.

Sen’in halkının kalbinin eğilimi için onu sonsuza kadar yerine getir” sözünün anlamı budur. Yaradan’la tek düşünce gibi değil de iki düşünce gibi birleşmekle ödüllendirilmediğimizde, şunu isteriz “Onu yerine getir ” ve “Onunla Aaron kutsal yere gelecek,” sözünü yerine getirip, kutsal yere ulaşma gücünü bize ver. “Tek bir söylemde söylenmiş olanı yerine getir ve hatırla ” ve bununla o gerçek birlikle birleşmek için yükselir, kutsanır ve O’nun adıyla sonsuza kadar yücelir.

Şöyle yazılmıştır, “Durup dinlenme ve O, yerleştirene kadar O’na rahatlık verme, çünkü O, Kudüs’ü bu yeryüzünün kutsal yeri yapar.” Bu nedenle davamız için acele etmeli, kapıyı çala çala, yorulmadan, sonu gelmeyen bir şekilde çalışmalıyız, O, cevap vermese bile zayıf düşmemeliyiz. İnanıyoruz ki, O bizim dualarımızı duyar ve bizi bekler, “Tanrı’nın eli kısa olmayacak,” olduğundan, bereketi almak için Kelim (kaplar) sahibi olduğumuzda, bir defada her duamız için cevap alırız.

Hiçbir kusuru olmayan çocuklar… ve kralın sarayında durma gücüne sahip olanlar.” Bu size öğretir ki, kötülükler için—erdemlik haline gelen, içinde kötülük olmayan— af ile ödüllendirilmiş olanlar bile, kralın sarayında durabilmek için daha fazla güce ihtiyaç duyar, yani durmak ve dua etmek için yorulmadan beklerler ta ki Yaradan’dan tam arzuyu alana kadar.

Bu nedenle kralın sarayına girmeden önce bu alış verişi öğrenmek zorundayız yani Yaradan’dan arzuyu alana kadar gücümüzü toplamayı ve demirden bir sütun gibi durmayı, şöyle yazıldığı gibi, “Durup, dinlenme.” Yaradan sessiz kalmış gibi görünse de, sen sessiz kalmayı aklından bile geçirme. “Durup, dinlenme.” Yaradan’ın sessizlikle amaçladığı şey, hiçbir kusur olmadığında sana kralın sarayında durma gücünü vermektir. Bu nedenle, “O’na rahat verme.” Doğal olarak, tüm çalışma kişiye sarayın dışındayken öğretilir çünkü sonrasında bu çalışmaya adanmak için zaman olmayacaktır.

Bütün öğrencilere selamlar. Endişelerim nedeniyle sorularınızı tam detayıyla cevaplandıramadım ama Tanrı’yı ve O’nun merhametini ümit etmekteyim.

Yehuda Leib

Telif Hakkı © 1996 - 2015 Bnei Baruh. Tüm hakları saklıdır.
Bu sitede sunulan tüm materyal, Bnei Baruh Kabala Eğitim ve Araştırma Enstitüsü tarafından dünyanın ıslahı ve hayatın iyileştirilmesi amacı ile sunulmaktadır.
Bu nedenle, içeriği değiştirilmediği ve kaynağına gönderme yapıldığı takdirde, tüm materyalin kullanımına ve dağıtımına izin verilmiştir.
19 - 0,087