e-posta ile Paylaş

GÖNDER

Kabala İlmi, dünyadaki tüm ilimleri kapsar.
Baal HaSulam “Özgürlük”
“Bu ilim, gizliliğin sonunda çocuklara bile ifşa olacaktır.”
Baal HaSulam “Kabala Öğretisi ve Özü”
Son neslin günleri yaklaştığında, çocuklar bile, kurtuluşu ve sonu bilip, bu ilmin sırlarını bulacaklardır.
Sulam’ın Önsözü ile Zohar Kitabı
“Ben’i arayanlar, Ben’i bulacaklar” ve yazdığı gibi , “Aradım ve bulamadım, buna inanmayın.”
Baal HaSulam “On Sefirot Çalışmasına Giriş”
MENÜ

KABALA KÜTÜPHANESİ

Ana Sayfa > Kabala Kütüphanesi > Son Nesil > İnsan ve İnsancıl Olmak

İnsan ve İnsancıl Olmak

1930’larda, Kabalist Yehuda Aşlag (Baal HaSulam), İsrail halkı ve dünya halkı ile ilgili bir dizi makale yayınladı. Bu makalelerde, toplum tarafından uygulanması gerektiğine inandığı prensiplerden bahsetti. Aşağıda okuyacağınız kısa makale, bahsi geçen yazıları esas almaktadır.

İnsan doğasının temeli, egoizmdir. Bu, hiçbirimiz için bir sır olmasa gerek… Hatta kutsal kitaplarda bundan, kötülük (şer) olarak bahsedilmektedir. Ve Kabalistler, bahsedilen kötü eğilimin, egoist doğamız olduğunu söylüyorlar. Peki, egoizm bu kadar kötüyse Yaradan neden bizi egoist yarattı?

Hemen hemen her din ve öğreti, egoizm meselesini ele almıştır. Genel olarak, dinler, egoyu bastırmamız gerektiğini; Doğu felsefeleri ise küçültmemiz gerektiğini söylerler. Meşhur Çinli filozof Lao-Tzu; “Sade ol, bencilliği ve arzularını azalt,” demiştir (Lao-Tzu’nun Yolu).

Yıllar boyunca, insanın egoizme olan doğal eğilimi ile bu şekilde başa çıkmak mümkün olmuştur. Ama günümüzde egoizm, benzeri görülmemiş seviyelere tırmanmış durumdadır ve öyle görünüyor ki birçok insan bu alışılagelmiş yöntemlerden fayda sağlayamıyor.

Az sayıda insanı etkiliyor olsaydı, egoizm o kadar da problem olmazdı. Ancak çok sayıda insanı etkilediği ve aynı anda birçok ülkede görüldüğü için, küresel bir sorun haline geldi. Böyle bir durumda, egoyu baskılamaktan ya da azaltmaktan bahsedemeyiz bile… Farklı bir anlayışa gelmeliyiz. Egoizmin doğamız olduğu gerçeğini ve onu yenemeyeceğimizi kabul eden bir yaklaşıma ihtiyacımız vardır. Egoyu ortadan kaldırmaya çalışmak yerine, yararımıza kullanmanın bir yolunu bulmalıyız.

Baal HaSulam, “Dünyada Barış” isimli makalesinin bir bölümünde, işe yarayacağına inandığı bir çözüm öneriyor. Bu bölümde açıklanan yöntem gerçekten çok basit ve kullanışlıdır. Baal HaSulam, benlik duygumuzu yok etmeye çalışmak yerine, kişisel beceri ve yeteneklerimizi, ortak menfaat için kullanmamızı öneriyor.

Başka bir deyişle, bireyselliğe eğilimimizi değiştiremeyeceğimizi söylüyor. Bunun yerine, kişisel becerilerimizi mümkün olduğunca geliştirerek, toplumun bütününe faydalı olacak şekilde kullanmaya çalışmamızı tavsiye ediyor. Arzularımızı, topluma katkı sağlamak için kullanırsak ve bunu her birimiz yapacak olursa, yeryüzü kısa zamanda cennete dönüşecektir.

Baal HaSulam’a göre, şu anda becerilerimizi iki amaç için kullanıyoruz: Kendimizi geliştirmek ve başkalarının gelişimini engellemek için… Bunu kişisel seviyede tespit etmek o kadar kolay değil, çünkü kendimizi objektif olarak gözlemlemeye yatkın değiliz. Ancak, farklı milletler arasında ve hatta aynı millet içindeki karşıt etnik gruplarda, bu durumu açıkça gözlemleyebiliyoruz. Kısacası, sadece başkalarının bize yaptıklarının etkilerinden kurtulmak için inanılmaz miktarda zaman, enerji ve para harcıyoruz.

Boşa harcanan tüm bu kaynaklardan, gelişimimiz için yararlandığımızı bir düşünün… Daha da iyisi, her insanın; başkalarını baltalamak için heba ettiği kaynakları, onların gelişimine katkıda bulunmaya (mümkün olabilecek her şekilde) harcadığını hayal edin.

Bugünün uluslararası, finansal ve ne yazık ki insani ilişkilerindeki olumsuzluklar, kolayca ortadan kalkardı. Şüphecilik, bilgi saklama ve güvensizlik diye kavramlar kalmazdı. Biz, herkese katkıda bulunmaya istek duyardık ve onlar da başkalarına… O aşamada, tüm insanlık, BİR olurdu!

Aviram Sadeh

Telif Hakkı © 1996 - 2015 Bnei Baruh. Tüm hakları saklıdır.
Bu sitede sunulan tüm materyal, Bnei Baruh Kabala Eğitim ve Araştırma Enstitüsü tarafından dünyanın ıslahı ve hayatın iyileştirilmesi amacı ile sunulmaktadır.
Bu nedenle, içeriği değiştirilmediği ve kaynağına gönderme yapıldığı takdirde, tüm materyalin kullanımına ve dağıtımına izin verilmiştir.
18 - 0,091