e-posta ile Paylaş

GÖNDER

Kabala İlmi, dünyadaki tüm ilimleri kapsar.
Baal HaSulam “Özgürlük”
“Bu ilim, gizliliğin sonunda çocuklara bile ifşa olacaktır.”
Baal HaSulam “Kabala Öğretisi ve Özü”
Son neslin günleri yaklaştığında, çocuklar bile, kurtuluşu ve sonu bilip, bu ilmin sırlarını bulacaklardır.
Sulam’ın Önsözü ile Zohar Kitabı
“Ben’i arayanlar, Ben’i bulacaklar” ve yazdığı gibi , “Aradım ve bulamadım, buna inanmayın.”
Baal HaSulam “On Sefirot Çalışmasına Giriş”
MENÜ

KABALA KÜTÜPHANESİ

Ana Sayfa > Sabah Dersi Materyalleri > Kabala Kütüphanesi > Sabah Dersi 2021 > Sabah Dersi Materyali – Onlar Her Gün Gözünüzde Yeni Gibi Olacak – 10 Haziran

Sabah Dersi Materyali – Onlar Her Gün Gözünüzde Yeni Gibi Olacak – 10 Haziran

1) Rabaş, Not 469, Onlar Her Gün Gözünüzde Yeni Gibi Olacak

“Her gün, sanki o gün o emredilmiş gibi, gözünüzde yeni olacak,” çünkü kişinin, her gün daha yüksek bir dereceden bir emir alması gerekir, yani orada, Yaradan’ın büyüklüğü daha da belirgindir.

2) Rabaş, Makale 6, Çalışmada İbrahim’in Sığır Çobanı ve Lot’un Sığır Çobanı Ne Demektir? (1991)

Her başlangıçta kişi, cennetin boyunduruğunu yeniden üstlenmelidir, dün Yaradan’a inancı olması yeterli değildir. Bu nedenle her defasında cennetin krallığını edinmek, yeni bir durum olarak kabul edilir, yani kişi cennetin krallığından boş olan bir yer alır ve onu cennetin krallığı ile doldurur. Böylece kişi şimdi daha önce var olmayan yeni bir şeyi açıklığa kavuşturmuştur, boş bir yeri almış ve onu cennetin krallığı ile doldurmuştur. Buna yeni bir kıvılcımı Keduşa’ya yükseltmek denir. Birçok yükselişler yoluyla, kişi, daima boş olan yerden Keduşa’ya kıvılcımlar yükseltir. Böylece her inişle yeni bir başlangıç gelir ve yeni kıvılcımlar yükselir.

Buna göre, her inişten sonra kişi yeni bir başlangıca varır ve yeni kıvılcımlar yükseltir.

3) Rabaş, Makale 40, Çalışmada “Her Gün Gözünüzde Yeni Olacaklar” Nedir? (1989)

Shaar Hakavanot [Niyetler Kapısı] kitabında yazılanlara göre, “Her gün sizin gözünüzde yeni olacak,” sözünün anlamı şudur, çünkü gerçek budur. Yani, her gün kişi, orada, kitapta açıklandığı gibi, kapların kırılması sırasında düşenlerden, yeni algılar düzeltir. Sonuç olarak, kişi Sina Dağında aldığı Tora’yı tekrarlamaz, aynı şeyleri tekrar etmez. Aksine, Sina Dağında verilen Tora ile her gün yeni algılar düzeltmelidir. Buna göre, “Sanki bugün size emredilmiş gibidir,” yani her gün, Tora ile düzeltilecek, başka anlayışlar vardır.

Bundan, kişinin neden her gün yemek yemesi gerektiğini öğreniyoruz, bu yüzden, yılda bir kez yemek yemek, yılın geri kalanı için yeterli değildir. ARI’nin sözlerine göre, her yemekte, kişi hissetmese de kırılmanın yeni algıları düzene sokulur.

4) Rabaş, Makale 799, Yeni Ayın Doğuşu

Hergün yeniden cennet krallığının yükünü üstlenmemiz gerekir. Dünkü kabullenme yeterli olmaz zira her defası için, ARİ der ki, BYA’ya düşen kıvılcımları yükseltmeliyiz, onları Keduşa’ya yükseltmeliyiz. Bu yüzden, her defasında, kişi yeni bir yükü üstlendiği zaman, her defasında ayrılığın bir parçasını alıyor ve Keduşa ile birliğe getiriyor diye kabul edilir.

Malhut her gün bir noktaya dönüşür ifadesinin anlamı da budur, Zohar’da noktaya, “içinde hiç beyazlık olmayan siyah nokta, “denir.  Şöyle ki bu hiç parlamaz, zira “beyaz,” aydınlatıyor, demektir. Bunun anlamı şudur, o her defasında yenilenmek zorundadır.

Ancak bilmeliyiz ki o öncekiyle aynı nitelikte değildir. Aksine, yazıldığı üzere, Ein Sof’tan uzanan ışıkta yenilenme yoktur.

5) Rabaş No 468, ‘Bugün Efendiniz Tanrınız Size Emrediyor’

Şöyle ki, İsrail her gün Yaradan’ın yüceliğini edindiğinde, Tora içinde inancının ölçüsüne göre büyür. O zaman kişi farklı bir İsrail olur çünkü maneviyatta farklı bir formu olan her şey yeni bir niteliktir. Bundan dolayı eğer kişi her gün daha büyük bir inanç alırsa o zaman Tora yeni olarak kabul edilir.

‘O gün onlara emredilmiş gibi’ ifadesinin anlamı budur, zira her gün kişinin farklı bir Mitzva’sı (emir) vardır. Bu nedenle ‘o gün onlara emredilmiş gibi’ demek, cennet krallığını daha yoğun bir şekilde üstüne aldığı her gün, kişi yeni bir Mitzva’ya, yeni bir Tora’ya ve yeni bir İsrail’e sahiptir demektir.

6) Rabaş, Makale 29, Lişma ve Lo Lişma (1986)

Anlaşılacağı üzere, aldığı iniş, kişinin kendi iyiliği içindir; yani, biraz bütünlüğe sahip olduğunu düşündüğü içinde, bulunduğu bu durumdan aşağıya indirilerek, özel bir muamele görmüştür. Bu, onun içinde bulunduğu bu durumda tüm yaşamı boyunca kalmaya razı olmasından da açıkça bellidir.

Fakat şimdi, maneviyattan uzak olduğunu görür ve şöyle düşünmeye başlar: ‘Gerçekte benden istenen nedir?’ Ne yapmalıyım? Erişmem gereken amaç nedir?’ Çalışmak için gücü olmadığını görür ve kendini ‘Cennetle, yeryüzü arasında’ bir durumda bulur. Öyle ki insanın güçlenmesine, yalnızca Yaradan yardım edebilir; kişi kendi başına, ölüme mahkûmdur.

Bunun hakkında şöyle söylenmiştir (Isaiah, 4:31): ‘Sadece Efendi’ye ümit bağlayan, yeniden güç kazanacaktır’. Bu, Yaradan’a ümit bağlayanlar anlamındadır. Yani dünyada, her seferinde, onlara yeniden güç kazandırarak yardım edecek, başka kimsenin olmadığını görenler demektir. Bunu takiben, bu iniş aslında yükseliştir, yani hissettikleri bu iniş, onların bir sonraki dereceye yükselmelerini sağlar, zira ‘Kli olmadan, ışık olmaz.’

7) Rabaş, Makale 27, Çalışmada Acı Çekmek Ne Demektir? (1989)

“Geleceği gören bilgedir.” Boş Kelim elde etmek adına düşüşe gelebildiği için ki Yaradan, onları doldurabilir ya da kendini eksik hissetmeyeceğinden alçak bir durumda kalacaktır. Ardından, yükseliş durumunu kaybettiğinde, maneviyata nasıl yeniden yükseleceği konusunda tavsiye aramaya başlar.

Bu nedenle yaşlı olan yani bilge ve geleceği gören bir kişi, yükseliş durumunu kaybetmeden önce maneviyatta nasıl yükseleceğini araştırmaya başlar. Manevi derecelere yükselme yolları hakkındaki tüm nasihatleri takip etmeye başlar ve bu, içinde bulunduğu durumdaki eksiklikleri arayarak yapılır. Bu durumda, kişi arasın ve kendindeki eksiklikleri görsün diye onu önemde aşağı atmaya gerek yoktu, zira Yaradan’ın doldurabileceği boş Kelim’e sahip olmak için kendisi eksiklikleri arayacaktır.

8) Rabaş, Makale 40, Çalışmada “Her Gün Gözünüzde Yeni Olacaklar” Nedir? (1989)

Bilgelerimiz, “Her gün, sanki bugün onları Sina Dağında almışsınız gibi, gözünüzde yeni olacak, sanki bugün emredilmiş gibi.”

Burada iki anlam vardır: 1) O zaman Tora’yı almaya hazır oldukları gibi, aynı şekilde kişi, her gün Tora ve Mitzvot’u almaya hazırlanmalı. Hazırlık sayesinde ona ulaşabiliriz. Fakat kişi hazırlıksızsa, ama alışkanlıktan çalışıyorsa, bununla yaratılış amacı ile mükâfatlandırılmaz. Bu da, büyük bir şey olsa da, doğrudan hedefe yönelik olan “babanın Tanrısını bil” derecesini elde edebileceği bir yere, bu nedenle, “gözünüzde yeni gibi olacak” dediler,” çünkü bununla Yaradan ile Dvekut’a ulaşacaklar.

2) “Gözünüde yeni” değilse, kişi için bu, “adetten”, yani alışkanlıktan gibi olacaktır. O zaman, Mantığın ötesinde Tora ve Mitzvot’u yerine getiremez, zira mantığın üzerinde çalışarak, daha sonra Keduşa’nın bilgisi ile ödüllendirilmeyi hak edecektir.

9) Rabaş, Makale 45, Çalışmada, “Gizli Olan Şey Efendimiz Tanrımıza Aittir,” Nedir? (1990)

Kişi, “Bugün, Tanrınız Rab size emrediyor” yazıldığı için, bilgelerimiz “Her gün, sanki bugün size emredilmiş gibi, gözünüzde yeni olmalılar” demelidir. Böylece, her gün yeni bir başlangıç ​​oldur. Bu nedenle, tek bir çizgiyle başladığında, Yaradan’ın emirlerini yerine getirme ayrıcalığına sahip olduğu için mutlu olmalıdır.

Daha sonra, Yaradan uğruna her şeyi ne kadar yapması gerektiğini incelemek anlamına gelen niyete geçer. O zaman gerçek çalışması başlar, böylece Yaradan için bir şey yapmak isteyen tek bir organı olmadığını görür. Bilgelerimizin dediği gibi, buna “sol çizgi”, “sol reddeder” denir. Yani, Yaradan’dan ne kadar uzakta olduğunu görür ve Yaradan’ın onu uzaklaştırdığına inanması gerekir, böylece bu sayede daha fazla çaba gösterecektir.

10) Rabaş, Makale 15, Çalışmada, “Erdemli Günahkâr Tarafından Görünür Hale Getirilir,” Ne Demektir? (1989)

Eğer niyetleri Yaradan’a memnuniyet ihsan etmek ise ve bu nedenle eğer çalışmalarını daha fazla arttırmak istiyorlarsa, Yaradan’ın yüceliğini arttırmaları gereklidir, zira yalnız Yaradan’ın yüceliği ölçüsünde O’nun önünde kendilerini iptal edebilirler ve yaptıkları işleri yalnız İlahi Gücün hatırına yapabilirler. Ve bu Kutsal Zohar’ın “Onun kocası kapılarda tanınır,” dizesi hakkında gibidir, yani her biri kendi “kalbinde biçtiği değere göre.”

Bu nedenle, Yaradan hatırı için çalışanlar, çalışmaları için yakıt almak amacıyla, Yaradan’ın yüceliğine inanç edinmek için her gün çalışmak zorundadır, bu onları çalışmaya sevk eder. Ve çalışmalarından aldıkları keyif de budur.

11) Rabaş No 468, ‘Bugün Efendiniz Tanrınız Size Emrediyor’

‘Raşi, her gün onlar gözünüzde, sanki o gün emredilmiş gibi yeni olacaklar şeklinde yorumlar.

Kişinin onları, sanki o gün emredilmişler gibi nasıl yeni kılacağını yorumlamalıyız, çünkü Sina Dağı’ndan beri yemin ediyor ve ayakta duruyor. Bunu anlamak için öncelikle her şeyin onu emredenin yüceliğiyle ölçüldüğü kuralını bilmeliyiz. Şöyle ki, Tora, Tora’yı verenin yüceliğine ve önemine göre yücedir.

Bundan dolayı kişinin cennet krallığını kendi üstüne aldığı her gün, O’na olan inancın ölçüsüne göre, Tora’nın değeri artar. Bu nedenle Yaradan’ın yüceliğinde elde ettiği şeye göre Tora kişinin içinde yenilenir. Dolayısıyla her gün kişinin yeni bir Tora’sı olur yani her seferinde yeni bir Veren’i olur. O zaman doğal olarak O’ndan uzanan Tora, yeni bir Tora olarak kabul edilir.

12) Meşivat Nefeş  Madde 40

İnsan kendini yalnız, bu savaştan geri çekilmeyerek ve asla ümitsizliğe kapılmayarak güçlendirir.

Çünkü bu savaşta kişi, kesinlikle kimin galip olduğunu hissedip bilemez, çünkü bu savaş çok uzundur ve sürgün uzar. Herkes katlanması gerekene katlanır, silahlarımıza tutunduğumuz sürece ve bizim temel silahımız duadır ve Tanrı korusun bu savaşta ümitsizliğe düşmediğimiz sürece ve bu silaha sarıldıkça, kesinlikle galip geliriz. Çünkü kişi kendini dua ile güçlendirdiği ve Yaradan’a seslendiği zaman, kesinlikle bu savaşı kazanacaktır, zira galip gelmek için en önemlisi budur.

13) Baal HaSulam, 57. Mektup

Benzer şekilde, O’nun sevgisiyle ödüllendirilen kişinin tüm çalışması sanki ertesi gün tamamen yanacakmış gibi ruhunu her gün arındırmaktır. Her gün ve her an yeniden başlamalıdır sanki tüm hayatı boyunca hiçbir şey yapmamış gibi.

Sonra, “İsrail oğulları çalışma nedeniyle iç çekti,” çünkü açık olarak görürler ki çalışmalarıyla ürettikleri hiçbir şey için uygun değiller. Bu nedenle, iç çekişleri ve duaları olması gerektiği gibi bütündür ve bu sebeple “Yakarışları yükseldi,” çünkü Yaradan duayı duyar ve O sadece kalpten gelen duayı bekler.

14) Rabaş, Not 234, Realite ve Realitenin Varoluşu

Eğer dünyayı Yaradan yarattıysa, o zaman hiçbir yenilik yoktur. Aksine, Yaradan yalnızca onu sürdürür. Ya da bilgelerimizin “Erdemliler her gün dünyalar inşa eder” dediği gibi yeni dünyalar yaratılmış mıydı? Eğer öyleyse, o zaman Yaradan yeni şeyler yaratmaz. Bunun cevabı, O’nun şu anda bile Zivugim yapıyor olduğudur yani şimdi bile O yeni dünyalar ve yeni ruhlar yaratıyor ama bu da bize Zivugim yapma seçeneği verildiği için sadece bize bağlıdır.

Telif Hakkı © 1996 - 2015 Bnei Baruh. Tüm hakları saklıdır.
Bu sitede sunulan tüm materyal, Bnei Baruh Kabala Eğitim ve Araştırma Enstitüsü tarafından dünyanın ıslahı ve hayatın iyileştirilmesi amacı ile sunulmaktadır.
Bu nedenle, içeriği değiştirilmediği ve kaynağına gönderme yapıldığı takdirde, tüm materyalin kullanımına ve dağıtımına izin verilmiştir.
19 - 0,080