e-posta ile Paylaş

GÖNDER

Kabala İlmi, dünyadaki tüm ilimleri kapsar.
Baal HaSulam “Özgürlük”
“Bu ilim, gizliliğin sonunda çocuklara bile ifşa olacaktır.”
Baal HaSulam “Kabala Öğretisi ve Özü”
Son neslin günleri yaklaştığında, çocuklar bile, kurtuluşu ve sonu bilip, bu ilmin sırlarını bulacaklardır.
Sulam’ın Önsözü ile Zohar Kitabı
“Ben’i arayanlar, Ben’i bulacaklar” ve yazdığı gibi , “Aradım ve bulamadım, buna inanmayın.”
Baal HaSulam “On Sefirot Çalışmasına Giriş”
MENÜ

KABALA KÜTÜPHANESİ

Ana Sayfa > Kabala Kütüphanesi > Sabah Dersi Materyalleri > Sabah Dersi Materyali 2020 – Uşpizin Yusuf

Sabah Dersi Materyali 2020 – Uşpizin Yusuf

1) Zohar, VaYeşev, “Yusuf’un Satılışı”, Madde 13

Erdemli Yusuf yedinci Sefira’dır, ZA’nın Sefirot’ları içinde olduğu gibi. O üst dünyada bunu yarattığı için, alt dünyada da bunu yarattı, altı gerçek erdemli – İbrahim, İshak, Yakup, Davut, Musa ve Harun – ve biri de, yedinci Yusuf’tur.

2) Zohar, VaYeşev, “Yusuf’un Satılışı”, Madde 22-24

Dünya, erdemli Yusuf tarafından besleniyor, yazıldığı gibi, “Ve Yusuf ülkedeki bütün insanlara satıyordu.” Ne satıyordu? Önce üst dünyadan, “Herkesin Gözü Sana Bakar” yazdığı gibi sattı ve sonra alt dünyaya sattı. Yusuf, yazıldığı gibi “her şey” olarak adlandırılır, “Ve Yusuf tedarik eder.” Besin ondan Malhut’a ve Malhut’tan tüm dünyalara uzandığı için ve dünya için temin ettiğinden, herkes tarafından “erdemli Yusuf” ve “yukarı Yesod [temel]” olarak adlandırılmasının nedeni budur. Kol [hepsi] Kalkalah [hüküm] kelimesinden gelir, yazdığı gibi, Malhut’a “İsrail’in taşı olan Çoban vardır” ve yemeği Yusuf’tan Yesod’dan alır denir. Bu yüzden ona “hepsi” denir.

3) Baal HaSulam, Şamati 102- Ve Seni Güzel Ağaçların Meyvesine Götüreceksin

Uşpizin-de-Yosef’de Duydum

Ayette; “Ve seni götüreceksin… narenciye ağaçlarının meyvelerine,” bu haktan yana olan, “meyve veren,” anlamındadır. Keduşa (Kutsallık) ile Sitra Ahra (öteki taraf), yani “Başka bir Tanrı verimsiz ve meyve vermez”, arasındaki tüm farklılık budur. Ancak haktan yana olana Hadar (narenciye) denir, çünkü o meyve verir, o ağacında yıldan yıla yaşar (Dar). Bu yüzden Yusuf hakkında şöyle yazar, “Kutsal toprakların tüm halkı için tedarik eden (Maşbir) tek kişi oydu,” onlara kendi sahip olduğu ve onların sahip olmadığı meyvelerden ayırmak (Şover) için. Böylece ister iyi taraftan olsun ister tam tersi taraftan olsun herkes onun konumunu hissetti.

4) Rabaş, Not 378, Yakup Babasının Oturduğu Topraklarda Yaşadı

İfşa etme, esas olarak Hazeh ve aşağısından, NHY’nin kalitesinden ve en önemlisi, Yusuf’un niteliği olan Yesod adlı orta çizgidendir. Bu yüzden “İsrail Yusuf’u sevdi” denilir.

Yukarıda Hesed ile Gevura arasında karar veren Tifferet adlı bir orta çizgi ve Netzah ile Hod arasında karar veren Yesod denilen ve Haze’den ve aşağıdan bir orta çizgi vardır. Çalışma, özellikle orta çizgi galip geldiği için, esas olarak sol çizgiyi teslim etmektir.

5) Rabaş, Not 675, Yusuf Niteliği

“Bu dünya”, alma kabı olan Malhut olarak adlandırılır. “Sonraki dünya” ihsan etme kabı olan Bina olarak adlandırılır. Dolayısıyla ihsan etmek için ihsan etme kaplarına bağlanmaları yetmez, ihsan etmek için de almakla ödüllendirilmek isterler. Buna, Kelim’in NHY’si, ışıkların GAR’ı olarak adlandırılan, orta çizgi olan Sefirot NHY olan “Yusuf’un öfkesi üzerine sıçradı” denir. Kızgındı, çünkü Yusuf’in niteliği olan Yesod adlı ifşa olmuş NHY ile hala ödüllendirilmemişti.

6) Rabaş, Not 501, Gerçeğin Niteliği -1

Yusuf’un formu Yesod’dur, bir anlaşmadır, çünkü o erdemli kabul edilir.

7) Zohar, VaYeşev, “Yusuf’un Satılışı”, Madde 13

Şöyle yazılmıştır: “Yusuf verimli bir daldır, bir baharın verimli dalıdır”, çünkü vücudun tüm organları arasında, bu erdemli dışında meyve veren yoktur, dünyanın Yesod’udur [temeli]. Bu nedenle, “Verimli ol ve çoğal” sözleriyle, meyve veren Yesod, Yusuf olarak anılır.

8) Rabaş, Makale 3, Dost Sevgisi – 1 (1984)

Ve tarlada gezinirken bir adam onu buldu. Ve adam ona sordu: ‘Ne arıyorsun?’ Şöyle dedi: ‘Kardeşlerimi arıyorum. Sana yalvarırım, bana sürüyü nerede otlattıklarını söyle.’” (Genesis, 37) “Tarlada gezinen” adam, dünyayı besleyecek ekine kaynak olan yer anlamına gelir. Ve tarladaki çalışma, toprağı sürmek, tohum ekmek ve ekin biçmektir. Bununla ilgili şöyle denir: “Gözyaşı içinde ekenler, neşe içinde biçecek” ve buna, “Efendi’nin kutsadığı toprak” denir. Baal HaTurim, tarlada gezinen kişiyi, aklın yolundan sapan kişi olarak açıklar. O, “tarlada gezinen eşek” durumundadır ve ulaşması gereken yere onu götürecek olan gerçek yolu bilmez. Ve ulaşması gereken amaca asla ulaşamayacağını düşündüğü bir koşula gelir. “Ve adam ona sordu,’ Ne arıyorsun?’”, yani, “Sana nasıl yardım edebilirim?” “Ve o şöyle dedi: ‘Kardeşlerimi arıyorum.’” Kardeşlerimle yani dost sevgisinin olduğu bir grupla beraber, Yaradan’ın evine giden yolu çıkabileceğim. Bu yola, “ihsan etme yolu” denir ve bu yol, doğamıza aykırıdır. Bunu gerçekleştirebilmek için, herkesin dostuna yardım edebileceği, dost sevgisinden başka bir yol yoktur. “Ve adam şöyle dedi: ‘Bu yüzden ayrıldılar.’” Ve Raşi, bunu, onlar kendilerini kardeşlikten ayırdılar yani seninle bağ kurmak istemiyorlar olarak yorumlar. Bu, sonuçta, İsrail’in Mısır’a sürgününe neden oldu. Ve Mısır’dan çıkmak için, dost sevgisinde olmak isteyen bir gruba girmeyi görev edinmeliyiz ve bu sayede Mısır’dan çıkmak ve Tora’yı almakla ödüllendirilebiliriz.

9) Rabaş, Not 703, Miketz (Sonra)

Yine de Yusuf’un iki kez çukurda olduğunu görüyoruz; 1) kardeşleri tarafından “Ve onu çukura attılar” yazıldığı gibi 2) aşçı başı tarafından “ve aceleyle onu çukurdan çıkardılar” yazıldığı gibi.

Bir çukurun, hapishane anlamına geldiğini söylemeliyiz, yani bu kötü eğilimin kontrolü altında olan bir kişidir, onun tarafından hapsedildiğinde ve otoritesinden çıkamayacağı zaman.

Yusuf, babanın onurlandırılması Mitzva’sını [emir] uygulayarak, Mitzva’nın aydınlatılması vasıtasıyla hapishanede olduğunu gördü, zira karanlık sırasında gerçeği görmek imkansızdır. Ama bu sadece İsrailliler olan kardeşleri aracılığıyla oldu. Yani, Yaradan’ın yolunda yürüdüğünü gördü, ama onu çalıştıran neden çevreydi ki o İsraillilerin çevresindeydi.

Sonuç olarak çevre tarafından hapsedildi, yani çevre yüzünden Tora’yla meşgul olması ve çalışması gerekiyordu. Bir kişi daha büyük ışıkla ödüllendirildiğinde, gerçeği görür ki İsrail’in hapishanesinde değil, gerçekten de Klipa’nın ellerindedir.

Eylem nedeniyle “erdemli” olarak adlandırılması meselesi, o zaman onu hapse sokanın Potifar olduğunu gördü ve onun gerçek bir Klipa olduğunu gördü. O zaman, dua için bir yer vardı ki Yaradan onu hapisten kurtaracaktı.

Kişi, Yaradan’ın yardımına lüks için değil de ihtiyaçlar için ihtiyacı olduğunu ne kadar görürse, dua o kadar gerçek olur. Bu nedenle, bu yukarıda kabul edilir ve Yaradan bir kişiyi hapis cezasından kurtarır ve Şehina’nın yüzünün alıcıları arasında olmakla ödüllendirilir.

10) Baal HaSulam, 10. Mektup

Mısır’daki kölelik ve sürgün şu sözlerle başlar, “Ve Mısır’da Yusuf’u bilmeyen yeni bir kral doğdu.” Bu demektir ki, bir önceki derecelerinden düştükleri için şimdi her birinin aklında yeni bir yönetim belirdi. Açık olarak şunu söylemiştik, “Öğrenci sürgün edildiğinde, hocası da onla beraber sürgün edilir” onlar Yusuf’u bilmedi. Diğer bir deyişle, kalplerindeki ölçüye göre onu edindiler.

Dolayısıyla, Yusuf’un imgesini kendileri gibi tanımladılar. Bu nedenle Yusuf’u bilmediler ve kölelik başladı. Aksi takdirde erdemlik kesinlikle onları koruyacak, sürgün ya da kölelik onlara asla yaklaşmayacaktı.

11) Baal HaSulam, Şamati 33- Haman İle Kefaret Günlerinin Kuraları

Ancak bu Elişa da Yusuf´un sabahı formundaydı, yazıldığı üzere, “Sabah aydınlanıyordu ve erkekler uzağa gönderildi, onlar ve eşekleri.”

Bu, zaten kişi bu çelişkilerin üzerinde duran Işığa layık olduğu anlamına gelir. Zira kişinin eleştiri diye adlandırılan bu çelişkileri, yenmek istediği ile Işık bunların üzerine çekilir. Bu yazılmış olduğu gibidir, “Arınmak için gelene yardım edilir.”

Ve kişi zaten bu Işığı tüm bu eleştirilerin üzerine çektiği ve başka ekleyecek bir şey olmadığı için, tüm eleştiriler onun içinde tamamlandığı için, çelişkiler ve eleştiriler kendiliğinden biter. Çünkü bu durum amaçsız davranan birinin olmayacağı için anlamsız bir davranış olamayacağı kuralına uyar.

Gerçekten de bilmemiz gereklidir ki, kişiye, sanki “İyi ve İyilik yapan” bir rehberliğe karşıt gibi görünen her şey, sadece insanı, bu çelişkileri aşmak için Üst Işığı çekmeye zorlamak için vardır, yoksa kişi bunların üstesinden gelemez. Bu durum, kişinin Dinim (yargı) demek olan çelişkiler var olduğunda, “Yaradan´ın Yüceliği“ koşulunu genişletmesidir.

12) Rabaş Not 646, Yusuf’un Nesilleri

Yakup, tüm savunmacıları görünce onları nasıl fethedebileceğini merak etti. Yusuf, “veren” denilen “erdemli” niteliği olduğu için Yusuf’tan bir kıvılcım çıkacağını açıkladılar. İhsan etme niteliğini üstüne aldığında, onların girmesini engelleyecek bir yolu vardır, çünkü onalar, ihsan etme niyetiyle derhal yakılacaklardır. Ama onları içeri alırsa, üstesinden gelemeyecektir.

13) Rabaş, Not 646, Yakup ve Yusuf’un Nesilleri

Yusuf’un evi bir alevdir”, çünkü alev kalıcı bir şey değildir, iniş ve çıkışlarda patlayan bir alevdir. Bu nedenle Esav’ın soruları geldiğinde, ihsan etme arzusunun gücüyle hemen artar, alevlenir ve bu savunmacılarn yüreğine girmesine izin vermez. Böylece, tüm alevlerden, Yakup’un niteliği olan sürekli bir ateş yakılacak. Yani, iniş ve çıkışlarda defalarca alevlenerek kalıcı bir ateşle ödüllendirilir.

14) Rabaş Makale 8, Gerçek ile Merhamet ve Gerçek Olmayan Merhamet Arasındaki Fark (1987)

Yakup, oğlu Yusuf’a şöyle buyurdu: 1) Gerçek merhametle davranın. Bu böyledir çünkü çalışmanın başlangıcı, “ihsan etmek için ihsan etme” olarak adlandırılan Lişma’ya ulaşmamız gerektiğidir ve çalışma için hiçbir ödül talep etmeyiz. RASHİ’nin yorumunun anlamı budur, ölüye gösterdiğimiz merhametten hiçbir ödül beklenmez, onlar sadece merhamet gösterirler, bu, bir ödül beklemeden ihsan etmek için ihsan etme eylemi anlamına gelir.

15) Rabaş, Not 505, Gerçek Merhamet

“Ve oğlu Yusuf’u çağırdı ve ona dedi ki …” Bana merhamet ve hakikatle yap. “RASHİ, bunun, gerçek merhametin karşılığında bir ödeme beklenmediği anlamına geldiğini yorumladı. Neden sadece Yusuf’u çağırdığını sordu. Yeteneği olduğu için diye cevapladı.”

16) Rabaş, 27. Mektup

Hakikat niteliği Yakup’un ölümünden önce verildi, yani o Yusuf’un merhamet içinde olmasını istedi, yani bununla Yusuf hakikat niteliği, ihsan ile ödüllendirilecekti. Tüm oğulları için bu böyledir, fakat özellikle Yusuf’a emir verdi, yani ölümünden sonra Yusuf ağabeyleri tarafından satılamayacaktı.

Yusuf ağabeylerinin onu satarak lekelendiğini görmesine rağmen, yine de sadece hakikat niteliğine, ihsana ve Yaradan’a bağlanmak zorundaydı.

17) Baal HaSulam, Şamati 183- Mesih’i Fark Etmek

Mesih oğlu Yusuf ve Mesih oğlu Davut farkındalıkları vardır ve her ikisi birleşmelidir. Ve ondan sonra onların içinde gerçek bir bütünlük olacak.

18) Baal HaSulam, Şamati 102- Ve Seni Güzel Ağaçların Meyvesine Götüreceksin

Bu, Kutsal Ari’nin Yusuf’un, Mesih oğlu olmasını açıklamaktadır. Bundan dolayı o bu kadar bilgeliği ifşa edebildi, çünkü ifşa edilmiş dünyadan izni vardı.

19) Rabaş, Not 365, “Ve Yahuda Ona Yaklaştı – 1”

Yusuf, “Yusuf kendini tutamazdı,” sözünde olduğu gibi kurtuluştur ve Mahin ona ifşa oldu. Bu, “Yusuf kendisini kardeşlerine tanıttığında hiçbir erkek yanında durmadı” sözünün anlamıdır. Yaradan Kendisini ifşa ettiğinde, “hiç kimse durmadı.” Yani o zaman, kişi kendi varlığını iptal eder ve hakikat yolunda yürümeye başlar.

Telif Hakkı © 1996 - 2015 Bnei Baruh. Tüm hakları saklıdır.
Bu sitede sunulan tüm materyal, Bnei Baruh Kabala Eğitim ve Araştırma Enstitüsü tarafından dünyanın ıslahı ve hayatın iyileştirilmesi amacı ile sunulmaktadır.
Bu nedenle, içeriği değiştirilmediği ve kaynağına gönderme yapıldığı takdirde, tüm materyalin kullanımına ve dağıtımına izin verilmiştir.
18 - 0,406