e-posta ile Paylaş

GÖNDER

Kabala İlmi, dünyadaki tüm ilimleri kapsar.
Baal HaSulam “Özgürlük”
“Bu ilim, gizliliğin sonunda çocuklara bile ifşa olacaktır.”
Baal HaSulam “Kabala Öğretisi ve Özü”
Son neslin günleri yaklaştığında, çocuklar bile, kurtuluşu ve sonu bilip, bu ilmin sırlarını bulacaklardır.
Sulam’ın Önsözü ile Zohar Kitabı
“Ben’i arayanlar, Ben’i bulacaklar” ve yazdığı gibi , “Aradım ve bulamadım, buna inanmayın.”
Baal HaSulam “On Sefirot Çalışmasına Giriş”
MENÜ

KABALA KÜTÜPHANESİ

29. Mektup

1927, Londra

Ruh eşime, mumu sonsuza kadar yansın,

Mart ayının yirmi ikisinde yazdığın mektubunu aldım. Yeniliklerinin üzerinde düşünme ve dikkatle inceleme zamanının olmamasından hoşnutsuz olmanı anlıyorum, bundan ben de üzüntü duyuyorum hatta senden daha fazla. Ama yine de umalım ki Yaradan kalbini güçlendirsin.

Yazdıklarınla ilgili olarak diyebilirim ki, şimdi alçakgönüllü olma zamanı değil çünkü kitabın büyük bir bölümü basıldı, bu nedenle ifşa olması gerekenler zaten ifşa olmuş sayılır. Dolayısıyla kitabı dilediğin gibi yayınlayabilirsin.

Ben ise Tora’daki yenilikleri yasaklayanları ve ondan eskisinden önce yeniyi çıkaranları bilmek istiyorum. Kitabımı iki şekilde yorumladılar: ilk olarak, her şey zaten ARI’nin yazılarında var olduğundan ki bu gerçekten de öyle, kitapta hiçbir yeniliğin ya da ilavenin olmadığını söylediler. İkinci olarak, neden söyledikleriyle ilgili atalarımız tek kelime bile yazmamış diyerek, söylediğim her şeyin benim kendi görüşüm olduğunu söylediler. Bu durumda sen olsan atalarımızın daha önce belirtmediği şekilde yeni bir Kabala metodu yaratmaya istekli olan ve bunun için onların temiz olmayan geçmişlerini gerekçe gösteren böyle birinin sözlerine güvenebilir misin?

Gerçekte, belki bu dünya topraklarındaki Yaradan’ın iyiliğini görürler diye ARI’nin yazılarına tek bir ilave bile yapmadım. Dolayısıyla, diğerlerinin gözlerine maruz kalmadan önce kitabımda ustalaşmak için acele edersen iyi olur böylece onlara zaten ARI’nin yazılarında var olan her şeyi gösterebilirsin.

Kitabımdaki tüm açıklamaların özü ve ana fikri Ohr Hozer’in (yansıyan ışık) ifşasıdır. Bu konu ARI’den önce Safed’e gelmiş olan ilk kabalistlerden bu yana tüm kabalistlere yeteri kadar ifşa olmuş olduğundan, ARI’nin bununla ilgili açıklamaları kısa ve özdü. Bu nedenle bu konuyu detaylandırmamış ve ayrıntıya girmemişti.

Ancak, Dördüncü Bölümde ve Yaşam Ağacı sayfa 104 de bunu “ABYA Düzeni” olarak açıklıkla ifade etmiştir. Burada, Ohr Yaşar’ın (direkt ışık) beş Behinot’uyla ilgili yaptığım tüm değişiklikler, Ohr Hozer konusu olarak sunulmuştur.

Aslında kitabımda belirtilen Ohr Yaşar’ın beş Behinot’unun, ARI’nin Kabalasının yeniliklerinin kalbi olduğunu bil. Yaratılış Kitabındaki “On, dokuz değil, on, on bir değil” ayetiyle desteklenen bu konu onun çağdaşlarıyla arasındaki tek itilaftı.

Ama yine de şunu söylemeliyim ki, onun sözlerini anlamak kafa karışıklığı yaratan bir şey, çoğu yerde beş Behinot yerine on Sefirot yazar. Rav Haim Vital’in de kendindeki engelleri ve kötülüğü atabilmek için bunu bilerek böyle yaptığından eminim. “Genel Önsöz” de bu nitelikten bahsederek, her ikisinin de Tanrı’nın sözlerini ispatladığını zaten belirttim.

Rav Haim Vital’in on Sefirot’u ve beş Behinot’u eşit olarak göstermeye dikkat ettiği “Girişe Kapı” kitabında ve “Bilgi” makalesinde bunu görebilirsin. Ancak bunlar öğrenciler için yeterli değildir ki bu nedenle bu sözleri sadece kendi adıyla imzalamıştır.

Hakaa’nın Zivug’u ile ilgili olarak diyebilirim ki, benim ayrıntılı ARI’nin kısa ve öz yazması, RAMAK’ın (ARI’nin Safed’e gelişinden önceki kabalist; Rav Moşe Kordovero) öğrencileri arasında meselenin fazlaca ifşası sebebiyledir. ARI bununla ilgili olarak, Zivug de Hakaa, ABYA’nın dışsallığı gibi sadece Atzilut’tan önceki dünyalara ait olduğundan, RAMAK’ın tüm sözleri, Tikkun (ıslah) dünyası ile ilgili değil, Tohu dünyasıyla ilgilidir der. Oysa Tikkun Dünyasının başlangıcında açıklamış olduğum gibi, ABYA’nın içinde Hakaa yoktur ama Piusa’nın (uzlaşmanın çiftleşmesi) Zivug’u vardır. Fakat Yesodot’un içinde bu konu her yere uzlaşma formunda uygulanabilir.

Rashbi’nin Makalelerine Giriş” kitabındaki Zohar’la ilgili açıklamanın, Şemot (Çıkış) bölümünün başlangıcına bak: iki erdemliyle ilgili olarak—ona giren erdemliye Yusuf, ondan çıkan erdemliye Benyamin denir— “Ve bilge olan semanın parlıklığı gibi parlayacak…üst Zivug’da ışıldayacak” yazar. İlkine, Ohr Yaşar’ın (direkt ışık) dokuz Sefirot’unun yayılımı olan “aydınlatan” denir. İkincisine, “Ebediyen yaşayan kişi” olan “parıldayan” denir. Oraya baktığında sözlerime yeni başlayanlar için konuları düzenlemem haricinde hiçbir şey eklemediğimi göreceksin ve bu yalnızca Rav Nathan Neta Shapiro ve Rav Şmuel Vital’i ilgililendirir ve bu konuda kılı kırk yaracak bir durum yok.

Bazen, Tikkun Dünyasına ait bir makalenin ortasında duruyorum çünkü öğrencinin aklını karıştırmamak, onu güvenli ve inançlı yola yönlendirmek istiyorum. Partzufim’i, dünyaları ve genel olarak Mohin’i kısa ve öz olarak açıkladıktan sonra başa dönüyor ve Rav Haim Vital’in yaptığı gibi makaleleri muhteşem bir düzende açıklayabiliyorum.

Kendine sıkıntı veren her ikisi de Tanrı’nın sözü olduğundan onun rahatlığını görmekle ödüllendirilir. Her ikisi de bir olduğu için üzüntünün derecesi, huzurun ölçüsüdür. Tek fark O’nla Dvekut’tadır çünkü Dvekut sırasında yargı merhamete dönüşür. Bunun işareti şudur, ölüme mahkûm edilmiş olsa bile kral tarafından görülmüş biri, affedilir ve yaşamla ödüllendirilir. Dolayısıyla, Dvekut’ta olmayan bu iki MaT (düşmüş) arasındaki fark, Gematria’da 98’dir (Tzach-saf) çünkü sonrasında “erdemli insan kötünün önünde düşer” ve “erdemli bir insan yedi defa düşer ve tekrar yükselir.”

Hamursuz sırasında, özellikle çalışmamın ortasında olduğumdan Londra’da olmak benim için çok zor. Umutlu olmama rağmen, iyi bir geleceği çekme yolu olan şimdide olmak edindiğim tek alışkanlık. Bu nedenle özlem duyacak çok şeyim var.

Hamursuzdan sonra Kudüs’e dönmeyi planlıyorum ve seni kralın sarayında hazır ve istekli görmek istiyorum çünkü Matzot (mayasız ekmek) tatilinin neşesiyle giriş ve çıkış açıklığını arayan herkesten ayrılmış olacaksın.

Söylendiği gibi Matza’ya Vav’ı çekmek, Matza’yı Mitzva’ya (iyi amel/ıslah) ve dilimi bütüne döndürmek için parçalara ayırma kurallarıyla daha ne kadar meşgul olacaksın? Atalarımız şöyle der, “Ödül almak için öğretmene hizmet eden hizmetkâr gibi olma” çünkü fiili alıştan önce bu onları tatmin etmez. İnsanların kullandığı bir atasözü vardır: “Tüm kemiklerini kıran kişinin bir kemiği kırılmaz,” fakat tersine verenin elindeki kırılma nedeniyle güçlenir.

Sonra “Ve erdemli olan onların topraklarının iki katını devralır” sözünün anlamı olan her iki yarımdan biri bütün hale gelir çünkü burada kırık yoktur, her ikisi de tam ve bütündür. Öyle görünüyor ki, ikisinden biri kırılmaz ve kişi ekmeği ikiye katlar çünkü Malhut Keter olmak için geri döner. Bu Elisha’nın, peygamber Elijah’a sorduğu şeydir: “Bana göre senin ruhun iki katı olsun,” yani verenin ruhu.

Atalarımız şöyle der, “İnsan Purim’de kendini bilmeyecek kadar içmiş olmalıdır.” Bu demektir ki, insan güzel eş, güzel ev ve güzel araçlar vasıtasıyla bilginin büyümesi ile ödüllendirilir, tıpkı Zohar’da yazdığı gibi “Ve İsrail oğulları Şabat’ı yerine getirir…”

Fakat sarhoşluk ve çavdar vasıtasıyla aklını büyütmeyle ödüllendirilen de vardır, tıpkı şöyle yazdığı gibi, “Çavdarı kaybedene, şarabı kötü kalpli olana ver.” Aslında, bu yalancılık üzerinedir çünkü sarhoşluk durumunda kişi sanki tüm dünya onunmuş gibi mutlulukla yalan söylerken kalbin genişletilmesi ona ne verir ve ne ekler? Bu nedenle onunla ilgili yalancı ve asılsız olmanın memnuniyetiyle insanlarla ilgili dalga geçtiği için şöyle yazılmıştır, “Şarap-şakacısı.”

Bu Nuh’un günahıydı ve yönetici melekler içmiş olduğu için onunla alay etti.

Fakat “Amalek’in Klipa’sı” denilen bayağı ve değersiz bir Klipa (kabuk) vardır ki bu sözleri havada bırakır. Bu demektir ki, kişi o kadar materyalisttir ki on üç akit ve Persimonun on üç nehriyle bile uzlaşmaz çünkü onları da havaya atar ve şöyle der, “Onlara ne verdiysen al.”

Elisha’yla ilgili olarak, o on iki çift öküzü sürüyordu ve on ikincisiyle beraberdi yazılmasının anlamı budur. Bayağı olanın çalışmasına “sürmek” denir ve o zaten en alt derecededir yani on ikincidir.

Yılın derecelendirmesinde Mart ayına “on ikinci ay” denir. Peygamber Elijah verenin örtüsünü tutmakla sonsuza kadar ödüllendirildiğinden, örtüsünü atar ve onu Yaradan’a adak olarak sunar.

Adar (Mart), Adir (büyük/devasa) kelimesinden gelir, bu nedenle olağanüstü güce Adar denir. Adar’a bu güç yalnızca Tora vasıtasıyla gelir. Orada ne ilim ne anlayış ne de düşünce olmamasına rağmen Amalek yine de zayıflar, bozulur ve yok olur ve onun yerine bir varis gelir.

Konu şudur ki yalnızca ona bağlantısı olanlar ve onu deneyimleyenlerde tapınma iptal olur. Rüzgâra baltayla vurmak imkânsızdır. Daha ziyade rüzgâr, rüzgârı ya da demir demiri geri püskürtür. Amelek’in özü, bilgi olmadan sadece alay üzerine kurulmuş maddesellikteki her şeyi bozan şakacı olduğundan, bilginin özüyle onu dünyadan çıkarmak mümkün değildir. Tersine o mantık ötesi yani Tora’nın şarabı vasıtasıyla çıkarılabilir.

Tora’nın ışığının bütününden geriye bu devasa güç kalır. Onun vasıtasıyla anlarsın ki, şarap çavdarla dolu değildir, Amalek’in tohumunu (“onları rahatsız edip yok etmek için,” “göze göz,” “tersine döndü,” yazıldığı gibi) Kraliçe Ester festivalinde yok etmek için iyi bir çaredir yani atalarımız der ki, Purim’de kıyafetlerle misafirleri karşılamada değişmeye izin verilir.

Bu atalarımızın dediği gibidir, “İnsan Purim’de sarhoş olmalıdır,” yani şöyle derler, “Tora’ya hizmet etmenin onu çalışmaktan daha yüce olduğunu sana öğretmek için, ’öğrendim’ değil ‘dökme su’ der.” Onlar aynı konunun iki zıt ucu olduğundan, kişi çalışarak değil hizmet ederek iki katıyla ödüllendirilir. Bu nedenle onlara “iki katı” denir, kilitleyen bir anahtar aynı zamanda açmaya da uygun olduğundan, yasaklama müsaadedir.

Purim’de birbirine hediyeler göndermenin anlamı budur çünkü GAR’ı olan biriyle, VAK’ı olan biri arasında uzaklık olmadığından, iki hediye arasında da fark yoktur. Zohar’da Şarkıların Şarkısında yazılmıştır, “Senin aşkın şaraptan daha iyi,” yani Hohma’nın olmadığı yerde bile kişi Yaradan’ın mutlak bütünlüğüne tutunmuş olduğundan, dostluk Tora’nın şarabından yayılır. Bu Tora’nın kendi ilminden değil, Tora’nın bereketinden çıkan Tora’nın şarabından gelir.

Ve onların anıtı, onların tohumlarından (erkeklik) kaybolmaz” sözünün anlamı budur, kötüye baktığı anda onlar kaybolur ve artık burada Ahoraim olmaması ifşa olur ve Purim’in bu günleri hatırlanır ve yerine getirilir. “Ve Mordehay krallık giysileriyle kralın önünden ayrıldı.” Her şey, Ester’in teşhiri bile erkeğe bağlıdır.

Kısa ve öz olmaya çalıştım çünkü bu konulardan daha önce pek çok kez bahsetmiştim. Yukarıda anlatılan konularla ilgili eksikliğini Yaradan’ın tamamlamasını umarım, ne kadar zaman daha Yaradan’ı test edeceksin, eğer O’na inanıyorsan bu kadar sık arkanı dönmemelisin.

Ve neden Yaradan Rashi’nin arkasını dönmeyeceğinin inancı taşıyordu? Özellikle “Ben sevdiğim içinim”, “Bu dünyaya bağlandığım her gün, tek bir bağda Yaradan’na bağlandım, dolayısıyla şimdi ‘O’nun sevgisi benim için’” dediğinde.

Ancak insan gözleri, Yaradan kalbi görür çünkü ağız ve kalp aynı şey değildir ve bunun şifası Tora’dır.

Aslında sayende Tora’yla ilgili çok şey öğrendim. Sen boş sözler yazdıkça karşılığında ben Tora’nın sözlerini kullanmış oldum.

Senin materyalizminle savaşma gücüm yok, öğretilerimin ışığı seni, hatta önceki nesilleri bile aydınlatmaya yeter ama sen kendin materyalizminin tersine çalışmadın ve Yaradan’ın ve O’nun hizmetkârlarının yüceliğinden, O’nun kutsal Tora’sından hiç etkilenmedin. Bir süredir seni bununla ilgili olarak uyarıyorum, bu uzun süredir seni benden ayıran kalın bir duvar; tozun içinde solup giden bu güzelliğe yazıklar olsun.

Bil ki, bu çalışmayı dışsal bir çalışma olduğu için ben oraya gelmeden önce yapabilirsin, her kim kralın önünde giysilerini temizlerse saygı kazanmaz. Dolayısıyla kendini zamana göre ayarla böylece oraya girebilirsin çünkü sende “O’nun dünyasına ‘Yeter’ diyen kişi” den başka bir yanlış görmüyorum. Zaman kısa ve Tora açısından yapılacak çok çalışma var, acele et ve yaşam ışığı vasıtasıyla Rephidim’den ışığa doğru git ve beraberce atalarımızı kurtaran ve bizi kurtaracak olan kurtuluşla kutsatmış olalım. Amin, dileyelim ki böyle olsun.

Yehuda Leib

Telif Hakkı © 1996 - 2015 Bnei Baruh. Tüm hakları saklıdır.
Bu sitede sunulan tüm materyal, Bnei Baruh Kabala Eğitim ve Araştırma Enstitüsü tarafından dünyanın ıslahı ve hayatın iyileştirilmesi amacı ile sunulmaktadır.
Bu nedenle, içeriği değiştirilmediği ve kaynağına gönderme yapıldığı takdirde, tüm materyalin kullanımına ve dağıtımına izin verilmiştir.
19 - 0,081