e-posta ile Paylaş

GÖNDER

Kabala İlmi, dünyadaki tüm ilimleri kapsar.
Baal HaSulam “Özgürlük”
“Bu ilim, gizliliğin sonunda çocuklara bile ifşa olacaktır.”
Baal HaSulam “Kabala Öğretisi ve Özü”
Son neslin günleri yaklaştığında, çocuklar bile, kurtuluşu ve sonu bilip, bu ilmin sırlarını bulacaklardır.
Sulam’ın Önsözü ile Zohar Kitabı
“Ben’i arayanlar, Ben’i bulacaklar” ve yazdığı gibi , “Aradım ve bulamadım, buna inanmayın.”
Baal HaSulam “On Sefirot Çalışmasına Giriş”
MENÜ

KABALA KÜTÜPHANESİ

Şekalim Hakkında – 2

Not 246

Musa’nın kafasını karıştıran şeylerden biri olan Şekalim’in anlamını anlamak.

RASHI şöyle yazar: “Ona ağırlığı yarım Şekel olan ateşten yapılmış bir çeşit yüzük gösterdi ve şöyle dedi: ‘Bunun gibisi verilecek.”‘ Musa’nın bu konuda neden diğer şeylerden daha fazla kafasının karışık olduğunu anlamalıyız. Bu konuyu anlamalıyız ki Tora ölümsüzdür, öyleyse Şekalim konusu şimdi nasıl bununla alakalı? Ayrıca, neden özellikle yarım Şekel? Yarım Şekel’e “başın çatlaması” denir. Zohar’da (Idra Raba, Madde 20) şöyle yazılmıştır: “Her Galgalta, kralın asası altında sayıldıklarında Atik Yomin’e beyaz için ödül getirir ve buna zıt olarak, sayıldıklarında aşağıdaki başı çatlatır.”

Baal HaSulam, Galgalta’nın [kafa / kafatası] “başlangıç” olarak adlandırıldığını yorumladı. “Çatlak”, kırılma anlamına gelir. Beyaz” inanç ve Dvekut [yapışma] anlamına gelir ve bu Atik Yomin’e Dvekut olan beyaz için ödül verilmesinin anlamıdır.

Onun “Tora’nın beyaz ateş üzerine siyah ateş yazıldığı” sözlerini yorumlamak adına siyah, bir kişiye Yaradan’ın çalışmasının, işini bozmak gibi göründüğü gizlenme ve yargı zamanı anlamına gelir. Bir kişiye yabancı düşünceler geldiğinde bunlar kişinin işinde gayret ve efor sarf etmesine engel olurlar ve kişi inancın kesilmesine düşebilir ve O’nunla Dvekut’tan ayrılabilir. Bu safhaya “Bir Siyahlık zamanı” denir.

Safhasının üstesinden gelip üst ışığı çektiğinde buna “parlaklık” ve “beyaz” denir. Bunun sonucunda “siyahlık” denen gizlenmelere sahip olarak üst ışığı çekmesi gerekir. Bu onun yüksek derecelerle ödüllendirilmesine neden olan şeydir.

Yarım Şekel ile ilgili olarak: Neden tam bir Şekel verilmemiş, özellikle bir yarım verilmiştir? Zohar, yarımın anlamını “Zenginler daha fazlasını vermeyecek ve fakirler yarım Şekel’den az vermeyecek” şeklinde yorumlar. Orada Sulam’da [Zohar üzerine Merdiven yorumu], her derecenin sağ”ı ve sol”u olduğunu ve Şekel’in, Hohma’dan daha fazla Hasadim ve Hasadim’den daha fazla Hohma olmadığını tartmak için tartı olduğunu açıklar.

Bunu gerçek anlamıyla da anlamalıyız ki bir kişinin bir şey kazanıp kazanmayacağı konusunda faydalarını tartmadıkça tek bir hareket yapmadığı bilinir. Kişi o sırada harekete geçme gücüne sahiptir. Aksi takdirde dinlenmeye devam edecektir.

Kişi ihsan etmek için bir hamle yapmak istediğinde, faydalarını tartmaya başlarsa, beden ona itiraz eder çünkü ihsan etmek için hareket ederse ne kazanabileceğini göremez.

O zaman tek nasihat dua etmektir. Bilgelerimizin “Dua yarıyı yapar” dediği şeyin anlamı budur. Bunun hakkında bilgelerimizin açıkladığı “Efendi bize yardım eder.” denildi, “Yaradan’ın yardımı olmasaydı, üstesinden gelemezdi.” Buradan bir kişinin yalnızca bir dua olan yarısını verebileceği ve diğer yarısını Yaradan’ın vereceği sonucu çıkar.

Bu yüzden “Zenginler daha fazlasını vermeyecek” denildi. Bilgi ve nitelik bakımından zengin olan kişi dua etmekten başka bir şey yapamaz, çünkü Yaradan’dan yardımı olmadan bunun üstesinden gelemez.

“Fakir”, zekâya, bilgiye ve iyi niteliklere sahip olmayan kişidir. Kişi duayı eksiltmeyecektir. Başka bir deyişle, bunda herkes eşittir, çünkü ihsan etmek amacıyla herhangi bir hareketi yapabilmemiz için herkesin Yaradan’ın yardımına ihtiyacı vardır. Bu nedenle, sadece yarım Şekel vermeliyiz, yani kişi ihsan etmek için çalışmak istediğine karar verdikten sonra yarısını vermelidir yani bir dua çünkü “dua yarıyı yapar.”

Telif Hakkı © 1996 - 2015 Bnei Baruh. Tüm hakları saklıdır.
Bu sitede sunulan tüm materyal, Bnei Baruh Kabala Eğitim ve Araştırma Enstitüsü tarafından dünyanın ıslahı ve hayatın iyileştirilmesi amacı ile sunulmaktadır.
Bu nedenle, içeriği değiştirilmediği ve kaynağına gönderme yapıldığı takdirde, tüm materyalin kullanımına ve dağıtımına izin verilmiştir.
19 - 0,081