e-posta ile Paylaş

GÖNDER

Kabala İlmi, dünyadaki tüm ilimleri kapsar.
Baal HaSulam “Özgürlük”
“Bu ilim, gizliliğin sonunda çocuklara bile ifşa olacaktır.”
Baal HaSulam “Kabala Öğretisi ve Özü”
Son neslin günleri yaklaştığında, çocuklar bile, kurtuluşu ve sonu bilip, bu ilmin sırlarını bulacaklardır.
Sulam’ın Önsözü ile Zohar Kitabı
“Ben’i arayanlar, Ben’i bulacaklar” ve yazdığı gibi , “Aradım ve bulamadım, buna inanmayın.”
Baal HaSulam “On Sefirot Çalışmasına Giriş”
MENÜ

KABALA KÜTÜPHANESİ

Üç Ruh

Not 315

“Yakup’un evine söyleyeceksin ve İsrailoğullarına anlatacaksın.” Midraş’ta, “‘söyleyeceksin’ kadınlardır, onlara özü [özeti] söyleyin. ‘Ve İsrailoğullarına anlat’, işitebildikleri kadar meselenin ayrıntılarını onlara detaylandırın. Fakat neden kadınlara? Bunun nedeni onların, Mitzvot’ta [emirler] aceleci olmalarıdır.

“Başka bir yorum: Onlar oğullarını Tora’yı öğrenmeye teşvik ederler. Rabbi Tachlifa de Keisarin, ‘Dünya yaratıldığında, sadece Adam HaRishon’a emrettim. Daha sonra Havva’ya emredildiğinde o günah işledi ve dünyayı bozdu. Şimdi, önce kadınları çağırmazsam, Tora’yı geçersiz kılacaklar. Bu nedenle, ‘Yakup’un evine söyleyeceksin’ dendi. Ve Rabbi Yohanan dedi ki, ”Yakup’un evi’ Sanhedrin’dir,’ denildiği gibi, ‘Yakup’un Evi, bizi ilerletir.””

Yukarıda anlatılanları çalışma içinde yorumlamalıyız. İnsanın, “kadın” denilen bir alma niteliğinden ve “erkek” denilen bir ihsan etme niteliğinden oluştuğu bilinmektedir.

Adam HaRishon yaratıldığında, yaratılışının sırası yukarıdan aşağıya doğruydu, yani önce ihsan etme niteliğinin olduğu ve sonra onda alma niteliğinin ortaya çıktığı Zah’tan [ince] Av’a [kalın] kadar. Zohar’da açıklandığı gibi, Adam HaRishon bu dünyadan hiçbir şeye sahip değildi, yani yani günahtan önce tam olarak alma arzusuna sahip değildi.

ARİ’nin sözlerinde açıklandığı gibi, insanın üç ruhu vardır: 1) Kutsallığın Kli’si [kabı] olan Keduşa’nın [kutsallığın] Nefeş’i [ruhu], 2) yarı yarıya olan Noga’nın Kli’sinden bir Nefeş, 3) Üç saf olmayan Klipot’un [kabukların/derilerin] Nefeş’i.

“Yarı yarıya” demek, eğer kişi bir Mitzva [emir] yerine getirirse bu, ikinci Nefeş’in Keduşa’ya bağlanması demektir. Eğer bir günah işlerse bu, üçüncü Nefeş’e bağlanır. Adam HaRishon sünnetli doğdu yani üçüncü Nefeş’e sahip değildi ve sadece günah yüzünden sünnet derisi gerildi, yani “bu dünya” olarak adlandırılan üçüncü Nefeş’i kendi üzerine uzattı.

Bu sebeple, dünya yaratıldığında, önce Adam HaRishon’a emir verildi, çünkü emir Zach’tan Av’a doğruydu. Fakat Tora’nın verilişi sırasında, yılandan yayılan atık olan sünnet derisine sahip olduklarından, kişi aşağıdan yukarıya, yani Av’dan Zah’a doğru başlamalıdır.

Av’ı, Katnut [küçüklük/bebeklik] zamanı ile ilgili olarak şöyle yorumlamalıyız, çünkü Nukva’nın [dişi] bir niteliği olan Katnut sırasında alma arzusu egemendir. O zaman, Tora ve Mitzvot’un [emirlerin] kabul edilmesinin “yumuşakça söylenen” olarak kabul edildiğini söylemeliyiz.

Telif Hakkı © 1996 - 2015 Bnei Baruh. Tüm hakları saklıdır.
Bu sitede sunulan tüm materyal, Bnei Baruh Kabala Eğitim ve Araştırma Enstitüsü tarafından dünyanın ıslahı ve hayatın iyileştirilmesi amacı ile sunulmaktadır.
Bu nedenle, içeriği değiştirilmediği ve kaynağına gönderme yapıldığı takdirde, tüm materyalin kullanımına ve dağıtımına izin verilmiştir.
19 - 0,080