e-posta ile Paylaş

GÖNDER

Kabala İlmi, dünyadaki tüm ilimleri kapsar.
Baal HaSulam “Özgürlük”
“Bu ilim, gizliliğin sonunda çocuklara bile ifşa olacaktır.”
Baal HaSulam “Kabala Öğretisi ve Özü”
Son neslin günleri yaklaştığında, çocuklar bile, kurtuluşu ve sonu bilip, bu ilmin sırlarını bulacaklardır.
Sulam’ın Önsözü ile Zohar Kitabı
“Ben’i arayanlar, Ben’i bulacaklar” ve yazdığı gibi , “Aradım ve bulamadım, buna inanmayın.”
Baal HaSulam “On Sefirot Çalışmasına Giriş”
MENÜ

KABALA KÜTÜPHANESİ

Hametz ve Matza’ya ilişkin

Not 927

Pesah Bayramı sırasında söylendi, Tav-Shin-Tet-Zayin, Fairholt, Londra, 31 Mart 1956

Hametz [maya] ve Matza [mayasız ekmek]’in anlamını ve Matza’nın neden “yoksulluk ekmeği” olarak adlandırıldığını açıklamak için;

Ayrıca, Mişna’yı anlamak için, “Pesah Bayramında tahıl mahsülü ve Atzeret’te [Sukot’un sekizinci günü] ağacın meyveleri hakkında yargılanır. Rabbi Yehuda, Rabbi Akiva adına, ‘Neden Tora ‘Benden önce Pesah Bayramında hasatı getir ki böylece tarlalardaki mahsüllerin kutsanmış olacak’ dedi? Ayrıca neden Tora, ‘Atzeret ağacın meyvelerinin zamanı olduğundan Atzeret’de iki somun ekmek getir’, dedi? Yaradan, “Atzeret’de Benden önce iki somun ekmek getir ki böylece ağacının meyveleri kutsanmış olacak’” dedi (Roş Haşana 16). Yeryüzünün tahıllarından, ağacın meyvelerine, buğday olan iki somun ekmek arasındaki bağlantıyı anlamalıyız.

RASHI iki yorum getiriyor: “Ağacın meyveleri için iki somun ekmek isteniyor, çünkü ilk meyvenin getirilmesine izin veriyorlar, zira ilk meyveyi Atzeret’ten önce getirmek yasaktır. Rabbi Yehuda’nın bunun kural olduğunu düşündüğünü duydum, söylendiği (Sanhedrin 70) gibi; ‘Adam HaRişon’un yediği ağaç buğdaydı [burada “günah” gibi hecelenmiştir].’ ‘Orada, Sanhedrin’de Rabbi Yehuda,’ Adam HaRişon’un yediği ağaç buğdaydı, çünkü bir bebek tahılın tadına bakana kadar ‘Baba’ veya ‘Anne’ demez.” dedi.

Beş çeşit tahıl olduğundan, özellikle buğday olduğuna dair kanıt nedir diye sorabilirdik. Ayrıca, tarlalardaki mahsul neden hayvan yemi olan tomar tarafından kutsanmıştır? Ve ayrıca, neden özellikle insan gıdası olan iki somun ekmekledir ve buğday ile ağacın meyveleri arasındaki bağlantı nedir?

İlk önce kimin adam olduğunu, ki onun alma arzusu olduğunu ve Dvekut’un [yapışma] gerekliliğini açıklamamız gerekir.

Zohar’da (Bo, Madde 166) maya ve ekşi hamurun bir derece ve hepsinin bir olduğu açıklanmaktadır. Diğer bir otorite, diğer uluslara atanan bakanlardır. Biz buna “kötü eğilim” diyoruz. Yaradan, “Bunca yıl başka bir otoritenin içinde durdunuz ve farklı bir halka hizmet ettiniz. Buradan sonra özgürsünüz, “Fakat ilk günde mayayı evlerinizden uzaklaştıracaksınız.” dedi.

Yorumlamalıyız… alma arzusu Mısır bakanı. Pesah Bayramı’nda kurtarıldınız ve o otoriteden çıkarıldınız ve ihsan etme arzusunun otoritesine geldiniz. Bu, Yaradan’ın otoritesinde olmak olarak kabul edilir ki Yaradan Verici’dir ve siz alma arzusunun otoritesinden kurtarılırsınız.

Zohar’ın dediği gibi, bir Matza “yoksulluk ekmeği” olarak adlandırılır, o zamandan beri ay küçülmededir. Ayın küçülmede olmasının nedeni nedir? Onlar örtülü olmadığı ve kutsal işaret belli olmadığı içindir. Çünkü o zamanda sadece sünnet vardı ve sünnet “Ve kalbinizin sünnet derisini sünnet edeceksiniz”e aitti, yani alma arzusundan kurtulduklarında ve ihsan etme arzusunun alanındayken, alma arzusunun çıkarılması olan kesme.

Tora’ya “ihsan etmek için alma” denir. Buna Parah-Yod-Hey [Yaratan örtüsüz] olan “çıkarma” denir. Bu Tora’nın ışığı olan Mohin’dir. Bilgelerimizin “Daat’daki [mantık / bilgi] dışında fakir olan yok” dediğinin anlamı budur, çünkü sadece Tora’nın Daat’ı [bilgi/mantık] ifşa olduğunda buna “zengin ekmek” denir yani zenginlerin yemeği.

O zaman açıklandığı gibi (Mishnah Avot 6: 1) o “payıyla hoşnut” olarak kabul edilir, “Tora Lişma’yı [Onun uğruna] öğrenen kişi birçok şeyle ödüllendirilir ve tüm dünya onun için zahmete değer olur.”

Bir kişi Tora ile ödüllendirilmeden önce, hala Tora’nın görüşüne sahip olmasa da, Yaradan’ın otoritesi yani ihsan etmek olan cennetin krallığının niteliğini üstlenmesine rağmen, o zaman ona Eretz [kara / yeryüzü] olan Malhut olarak kabul edilen “kutsal bir canavar” denilir, Zohar’da yazıldığı gibi “Başlangıçta Tanrı cenneti ve yeryüzünü yarattı.” Cennete “Tora” ve yeryüzüne “inanç” denilir.

Bu nedenle, Pesah Bayramı’nda, sadece sünnet olduğunda ve onlar Mısır’ın otoritesinden çıkarılmakla ödüllendirildiklerinde, “kutsal canavar” derecesine girdiler. Bu nedenle, hayvan yemi olan arpa hasatını getirirler. Bununla, tarlalardaki mahsüller kutsanmıştır zira bir tarla Malkut’tur, “Efendi’nin kutsadığı bir tarlada” olduğu gibi.

Yedi hafta boyunca hasatın meyveleri sayesinde, ihsan etmek için alma olan Tora’yı almakla ödüllendirildik. O zaman o “adam” olarak adlandırılır, çünkü zaten Tora’nın “cennet” olarak adlandırılan Daat’ına [bilgi / mantık] sahiptir ve Tora “yaşam ağacı” olarak kabul edilir ve adam “tarlanın bir ağacı” olarak adlandırılır.” Dolayısıyla, “insan gıdası” olan buğdaydan iki somun ekmek sunulmaktadır. Bununla, ağacın meyveleri kutsanmıştır, Tora ile kutsandığı gerçeği ima edilir.

Telif Hakkı © 1996 - 2015 Bnei Baruh. Tüm hakları saklıdır.
Bu sitede sunulan tüm materyal, Bnei Baruh Kabala Eğitim ve Araştırma Enstitüsü tarafından dünyanın ıslahı ve hayatın iyileştirilmesi amacı ile sunulmaktadır.
Bu nedenle, içeriği değiştirilmediği ve kaynağına gönderme yapıldığı takdirde, tüm materyalin kullanımına ve dağıtımına izin verilmiştir.
18 - 0,316