e-posta ile Paylaş

GÖNDER

Kabala İlmi, dünyadaki tüm ilimleri kapsar.
Baal HaSulam “Özgürlük”
“Bu ilim, gizliliğin sonunda çocuklara bile ifşa olacaktır.”
Baal HaSulam “Kabala Öğretisi ve Özü”
Son neslin günleri yaklaştığında, çocuklar bile, kurtuluşu ve sonu bilip, bu ilmin sırlarını bulacaklardır.
Sulam’ın Önsözü ile Zohar Kitabı
“Ben’i arayanlar, Ben’i bulacaklar” ve yazdığı gibi , “Aradım ve bulamadım, buna inanmayın.”
Baal HaSulam “On Sefirot Çalışmasına Giriş”
MENÜ

KABALA KÜTÜPHANESİ

Kirletmeye Gelen

Not 518

Zohar (BeHaalotcha, Madde 66) ‘da yazılmıştır: “Kirletmeye gelen, yani saf olmadığını görmeye gelen, kirletilir. Yani, yukarıdan kalbin dilsizliği gösterilir ki kalp saf değildir, ölüdür, “Yaşamlarındaki kötüye’ ölü ‘denir”deki gibi.

Tersine, kendisini bir bütün olarak kabul eden ve eylemlerini eleştirmeyen kişi, kendi anlayışına göre erdemlidir ve çalışması bir ödül ve ceza biçiminde olan genel halka aittir.

Hareketsiz” durumdayken ve gerçeği ararlarken “bilgi edinip daha fazla bilgelik edinene kadar”, Lişma’nın [onun uğruna] anlamının “o sırrı onlara gösterilir”. Bunu onlara kim ifşa eder? Yukarıdan gelir. Buna “Arınmaya gelene yardım edilir” denilir.

Sonuç olarak, ‘Yaşamlarındaki kötüye’ ölü ‘denir’deki gibi saf olmayan biri, onun saf olmadığını, ölü olduğunu anlayan kişi, bu ilk anlayıştır. Bu, “uzak bir yolda” olduğundadır, yani yukarıdan ona gerçeğin yolundan uzak olduğu ve ta ki merhamet dileyene kadar savaştan kaçmak istediği gösterilir. Bu nedenle, ilk Pesah’ta o hala saf değildir.

Pesah “sol çizgidir”, yani ona Tora’nın sırları gösterilir. “Sağ”, “saf” olarak adlandırılır, çalışması ihsan etmek için olduğunda Hesed’in [merhamet / lütuf] safhası olan. Ancak, İkinci Pesah’ta tövbe eder, Hesed ile kendisini arındırır, yani ihsan etmede. O zaman, sol çizgi Hohma olan Pesah ile ödüllendirilebilir.

Telif Hakkı © 1996 - 2015 Bnei Baruh. Tüm hakları saklıdır.
Bu sitede sunulan tüm materyal, Bnei Baruh Kabala Eğitim ve Araştırma Enstitüsü tarafından dünyanın ıslahı ve hayatın iyileştirilmesi amacı ile sunulmaktadır.
Bu nedenle, içeriği değiştirilmediği ve kaynağına gönderme yapıldığı takdirde, tüm materyalin kullanımına ve dağıtımına izin verilmiştir.
19 - 0,092