e-posta ile Paylaş

GÖNDER

Kabala İlmi, dünyadaki tüm ilimleri kapsar.
Baal HaSulam “Özgürlük”
“Bu ilim, gizliliğin sonunda çocuklara bile ifşa olacaktır.”
Baal HaSulam “Kabala Öğretisi ve Özü”
Son neslin günleri yaklaştığında, çocuklar bile, kurtuluşu ve sonu bilip, bu ilmin sırlarını bulacaklardır.
Sulam’ın Önsözü ile Zohar Kitabı
“Ben’i arayanlar, Ben’i bulacaklar” ve yazdığı gibi , “Aradım ve bulamadım, buna inanmayın.”
Baal HaSulam “On Sefirot Çalışmasına Giriş”
MENÜ

KABALA KÜTÜPHANESİ

Hükümler

Not 15

Midraş Rabbah’da yazılıdır, “Başka bir açıklama: “Bunlar hükümlerdir.” Puta tapanların yargıçları vardır ve İsrail’in yargıçları vardır ve siz aralarındaki farkı bilmiyorsunuz.”

Bir doktorun görmeye geldiği bir hasta hakkında bir alegori vardır. Doktor ailesine, “Onu istediği her şeyle besleyin” dedi. Başka bir hastaya gitti ve onlara, “Bu ya da o yemeği yemediğinden emin olun” dedi. Ona dediler ki: “İlkine istediği her şeyi yiyebileceğini söyledin, ama diğerine bu ya da o yemeği yememesi gerektiğini söyledin.” Doktor cevap verdi “Birincisi yaşamayacak; bu yüzden istediği her şeyi yiyebileceğini söyledim. Ama yaşayacak olana gelince, ‘Ona dikkat edin’ dedim.”

Aynı şekilde, putlara tapanların yargıçları vardır ve onlar Tora ile meşgul olmazlar ve onu yapmazlar, “Aynı zamanda onlara iyi olmayan yasalar ve içinde yaşamayacakları hükümler de verdim” (Hezekiel 20) denildiği gibi. Peki Mitzvot [emirler] hakkında ne yazıyor? “Onları yapan onlarla yaşayacak” (Levililer 18).

Anlamalıyız: 1) Midraş’ın Hezekiel’den getirdiği ayet, putlara tapanların yargıçları hakkındaki ayetin anlamı, ayetin İsrail halkını ilgilendiren ayettir 2) “İstediği her şeyle besleyin” diyen doktor hakkındaki alegori, yani onun sınırlaması yoktur, fakat “iyi olmayan yasalar ve içinde yaşamayacakları hükümler” ayeti, alegoriyle çelişen kurallar ve sınırlamalar olduğunu ima eder.

Puta tapanların yargıçları olduğunu söylerken Midraş’ın niyetinin dünya ulusları olmadığını yorumlamalıyız. Aksine, bu İsrail’i ilgilendirir. Onlara “putlara tapanların yargıçları” dediği zaman, bu yaptıkları ve aklın onları zorunda bıraktığı tüm Mitzvot anlamına gelir ve Lişma’ya [O’nun uğruna] ulaşmak için inancın yolunu takip etmeyen o akıl “puta tapanlarının yargıcı” olarak adlandırılır.

Yargıcın zorunlu kıldığı her şey Lo Lişma [onun uğruna değil] yolunda olduğundan, yani onun amacı dolayısıyla hayatta Dvekut’a [yapışma] ulaşma değildir, buradan onun yaşam için tasarlanmadığı sonucu çıkar.

Buna, “Onu besleyin” dedi, yani onun yaşam besinleri istediği herhangi bir şeydir ve hayatta kalamayacağı için özel koşulları yoktur. Dolayısıyla yaptığı şey çok az sonuç verir.

Bu, İsrail’in yargıçlarıyla böyle değildir, yargılama gücü İsrail yüzünden olduğunda, yani Dvekut’a ulaşma inancı yüzünden. O zaman, onun özel koşulları vardır, çünkü her şeyden canlılık almasına izin verilmez.

Aksine, her şeyle birlikte, bu ya da o yemeği yememeye dikkat etmelidir. Başka bir deyişle, onu Dvekut’a getirmedikçe, Mitzvot ve iyi eylemler için bile canlılık almamalıdır.

Bu, belirli şeyleri yememenin, yani belirli bir şeyden canlılık çekmeme yasağının anlamıdır: alma arzusundan.

Bu iki soruyu çözer: 1) Onun niyeti, dünya ulusları değil İsrail’dir. 2) Lo Lişma safhasında bile Mitzvot ve kurallar vardır, ancak iyi değillerdir, bilgelerimizin dediği gibi “Eğer o ödüllendirilmezse, ona bir ölüm iksiri olur” (Yoma 72b). Ancak, yargının İsrail’den olmasını sağlamaya çalışmalıyız ve sonra Yaşamların Yaşamı’na yapışacağız.

Telif Hakkı © 1996 - 2015 Bnei Baruh. Tüm hakları saklıdır.
Bu sitede sunulan tüm materyal, Bnei Baruh Kabala Eğitim ve Araştırma Enstitüsü tarafından dünyanın ıslahı ve hayatın iyileştirilmesi amacı ile sunulmaktadır.
Bu nedenle, içeriği değiştirilmediği ve kaynağına gönderme yapıldığı takdirde, tüm materyalin kullanımına ve dağıtımına izin verilmiştir.
19 - 0,098