e-posta ile Paylaş

GÖNDER

Kabala İlmi, dünyadaki tüm ilimleri kapsar.
Baal HaSulam “Özgürlük”
“Bu ilim, gizliliğin sonunda çocuklara bile ifşa olacaktır.”
Baal HaSulam “Kabala Öğretisi ve Özü”
Son neslin günleri yaklaştığında, çocuklar bile, kurtuluşu ve sonu bilip, bu ilmin sırlarını bulacaklardır.
Sulam’ın Önsözü ile Zohar Kitabı
“Ben’i arayanlar, Ben’i bulacaklar” ve yazdığı gibi , “Aradım ve bulamadım, buna inanmayın.”
Baal HaSulam “On Sefirot Çalışmasına Giriş”
MENÜ

KABALA KÜTÜPHANESİ

Zorlama ve Tersine Çevirme

Not 390

Şubat 1981

“Benim için bir yardım yükseltin; kalbi istekli olan her insandan Benim yardımımı yükselteceksin.” RAŞİ, “Benim için”i, “Benim adım için” olarak yorumlar. “Kimin kalbi istekliyse” yi RAŞİ, “bağış, iyi niyet anlamına gelir” şeklinde yorumlar.

Aşağıdakileri anlamalıyız:

1) “Alma”, zorla anlamındır. “Onun kalbi istekli”, iyi niyettir. Bu, “alacak” ile çelişir.

2) Neden “Benim yardımım” yazar? Bu, Yaradan’ın yardımı olduğu anlamına gelir. “Kalbi istekli olanın yardımını al” demeliydi; neden “Benim yardımım” diyor?

3) “Benim adım için” dediğinde bu ne anlama geliyor?

4) “Adımı her dile getirdiğim yerde” ayetiyle ilgili ortak soruyu anlamamız gerekir. “Sen dile getirdiğin” denmeliydi.

Mesele şu ki iki derece vardır: “zorlama” ve “tersine çevirme”. Bilgelerimizin Avot de Rabbi Natan’da söylediklerinde bulduğumuz gibi: “Kahraman kimdir? Düşmanını dost edinen.”

“Kahraman”, eğilimlerini yenen, “iradesine karşı zorlanmış” kabul edilen kişi anlamına gelir. Zorla ima edilen “alma”nın anlamı budur. Daha sonra, düşmanının arkadaşı olduğu, bir tersine çevirmeye geleceğinize söz verir.

Bu, “kalbi istekli olan her insan”ın anlamıdır yani daha sonra iyi bir niyete sahip olacaktır. Bu, Baal HaSulam’ın Zohar’ın sözleri hakkında söylediği gibidir: “Kişi doğduğunda, ona saf bir hayvan tarafından bir ruh verilir.” Bu, hayvansal ruhunun, Yaradan’ın yollarını izlemeyi kabul edeceği anlamına gelir.

“Bir adam doğup Keduşa‘ya [kutsallığa] girdiğinde” der, bu onun saf bir hayvanın ruhuyla ödüllendirildiğinin, hayvan ruhunun Yaradan’ın yollarında yürümeyi kabul ettiğinin bir işaretidir. Buna “tersine çevirme” denir. Sonuç olarak, bedeni “Benim için”, “Benim adım için” denilen hakikat yolunda yürümeyi kabul etmese de öncelikle kişinin iradesine karşı hareket etmesi gerekir.

Bize her şeyin Yaradan için olduğu bir yolda yürümemiz söylendiğinde, beden direnir. Ancak daha sonra bu “onun kalbi istekli” ile ödüllendirilecektir yani bedeninin kabul edeceği anlamına gelir. “Kimin kalbi istiyorsa, Benim yardımımı alacaksınız” sözünün anlamı budur yani daha önce orada olan “Yaradan uğruna”, “Yardımımı alacaksınız” ifadesinde olduğu gibi, daha sonra “Yaradan uğruna” denilen, gönüllü olarak “kalbi isteyen” olmakla ödüllendiriliriz.

“Benim için” ifadesini “Benim adım için” olarak yorumlamasıyla ilgili olarak, aslında kişinin Yaradan’a verecek hiçbir şeyi yoktur, yazıldığı gibi, “Eğer erdemliysen, O’na ne vereceksin?” Kişinin Yaradan’a verebileceği tek şey, “Benim adım için” denilen niyettir. O’na verebileceği bundan başka bir şey yoktur çünkü Yaradan’ın Kendisine verilebilecek olan hiçbir eksiği yoktur. Dolayısıyla O’na verdiğimiz her şey niyettir.

Yaradan uğruna olan niyet bile Yaradan’ın yararına değil, insanın yararınadır çünkü insan form eşitliği yoluyla, alma durumundan verme durumuna geleceğinden, bununla tüm hazları utanç ekmeği olmadan alacaktır. O zaman, kişi tüm hazları alabilir.

Buna “Benim adım için” denir. Eğer Yaradan bu yerin “Benim adım” olduğunu söyleyebiliyorsa, kişi hiçbir şeyi kendi yararı için istemediğini, ancak her şeyin Yaradan için olduğunu söylediğine göre, o zaman Yaradan onun adını orada anabilir çünkü kişi, kendi otoritesini iptal etmiş ve Yaradan için bir yer yaratmıştır.

O zaman, “Sana geleceğim ve seni kutsayacağım.” O zaman, Yaradan’ın kutsaması oraya gelebilir, Yaradan’ın yarattıklarına ihsan etmek istediği her şeye.

Telif Hakkı © 1996 - 2015 Bnei Baruh. Tüm hakları saklıdır.
Bu sitede sunulan tüm materyal, Bnei Baruh Kabala Eğitim ve Araştırma Enstitüsü tarafından dünyanın ıslahı ve hayatın iyileştirilmesi amacı ile sunulmaktadır.
Bu nedenle, içeriği değiştirilmediği ve kaynağına gönderme yapıldığı takdirde, tüm materyalin kullanımına ve dağıtımına izin verilmiştir.
22 - 0,174