e-posta ile Paylaş

GÖNDER

Kabala İlmi, dünyadaki tüm ilimleri kapsar.
Baal HaSulam “Özgürlük”
“Bu ilim, gizliliğin sonunda çocuklara bile ifşa olacaktır.”
Baal HaSulam “Kabala Öğretisi ve Özü”
Son neslin günleri yaklaştığında, çocuklar bile, kurtuluşu ve sonu bilip, bu ilmin sırlarını bulacaklardır.
Sulam’ın Önsözü ile Zohar Kitabı
“Ben’i arayanlar, Ben’i bulacaklar” ve yazdığı gibi , “Aradım ve bulamadım, buna inanmayın.”
Baal HaSulam “On Sefirot Çalışmasına Giriş”
MENÜ

KABALA KÜTÜPHANESİ

58. Mektup

1932, Kudüs

Işığı sonsuza kadar yanacak olan yüce rav’a…,

Yememeni emrettiğim ağaçtan yedin mi?” ayetiyle ilgili soru şuydu “‘Tora’daki Haman nereden gelir’ sözü neyi ima eder?” Soru şöyledir, “Yaradan’ın, kişiyi kendi arzusunun dışında ıslah edecek Haman gibi bir ulak göndereceğini Tora’da nerede buluruz?” şöyle yazdığı gibi, “Üzerine Haman gibi bir kral getireceğim ve sen arzuna karşın tövbe edeceksin.”

Ağaçtan yedin mi,” ayetiyle atalarımızın bize gösterdiği budur, çünkü sonrasında kötü eğilim—ölüm meleği—yaratılır ve insanı Tora’ya bağlanmaya zorlar, şöyle yazdığı gibi, “Kötü eğilimi ben yarattım, Tora’yı da şifası için yarattım.” Eğer kişi Tora’ya bağlanmazsa, kötü eğilim onu ölüme mahkûm eder.

Öyle anlaşılıyor ki, kişiyi ölüme getiren bilgi ağacının günahının ifşası, kişiyi arzusuna karşın zorlayan ulaktır. Bu, “Üzerine Haman gibi bir kral getireceğim ve arzuna karşın sen tövbe edeceksin,” sözünün anlamıdır.

Eğer kişi yılanın ağına yakalanmayıp, Şabat’ı beklemiş olsaydı ve bilgi ağacından yemeden önce yaşam ağacından yeseydi, Tora’nın şifası olarak kötü eğilimin Tikkun’u (ıslah) ile ödüllendirilmiş olurdu. Haman gibi yabancı bir ulağın zorlamasına ihtiyaç duymazdı, tıpkı, “Kötü eğilimi ben yarattım, Tora’yı da şifası için yarattım,” sözünde olduğu gibi. Tersine kötü eğilim Tora için şifa olur ve şimdi günah işlemiş olduğundan, onu zorlayan bir ulağa ihtiyacı vardır.

Yüce bir kaynağa dayanarak şunu da ekliyorum, Şabat akşamı yemeği, kötü eğilimin ıslah olacağı yerdir. Bu ARI’nin şarkılarında ima edilen şeydir, “Elmaların tarlasındaki açıklıktan girmek,” tıpkı “Bu Tanrı’nın kapısı,” sözündeki ve diğer şarkılardaki gibi.

Şabat’ta kutsal Atik’in yemeğinde, en yüksek edinimi almak, “Sana hiç zarar gelmeyecek,” denilen Atzilut dünyasına yükselmek mümkündür, tıpkı “Tora ve Yaradan bir” sözündeki olduğu gibi. Dolayısıyla eğer Adam HaRişon Şabat’ta Zivug’yla beklemiş olsaydı, Rashbi’nin makalesi Kedoşim’de (kutsal olanlar) yazıldığı gibi, Adam HaRişon zamanında dünyalar çok yüksek olduğundan, muhteşem bir derece “Tora ve Yaradan bir” ile ödüllendirilirdi.

Aslında, günahtan sonra bile Şabat’ın yükselişi vasıtasıyla Atzilut’a yükselir ve oradan inmezdi. Bu, “Elini uzatıp yaşam ağacından da alsın, yesin ve sonsuza kadar yaşasın,” sözünün anlamıdır. Fakat Yaradan onu oradan kovar şöyle yazıldığı gibi “Ve O insanı kovdu.” Şöyle sormalıyız, “Neden Yaradan insanın yaşam ağacından yiyip, sonsuza kadar yaşamasını önemser?”

Buna cevap şudur ki, Şabat’ta ifşa olan “Tora ve Yaradan bir,” sözünün muhteşem Keduşa’sı, bir kredidir. Şabat aşağıdan uyandırılış olmadan yukarıdan uyandırılıştır. Fakat Tora yalnızca Tora ve Mitzvot’u edinerek aşağıdan uyandırılışla tamamlanır. Dolayısıyla şunu merak etmeliyiz, eğer Tora’sı tamamlanmadıysa neden Yaradan tarafından bütünlükle ödüllendirildi?

Yaradan’ın “Onlar Ben’im güvencemi ödünç aldılar ve Ben geri alırım,” sözü demektir ki, “Tora’nın bütünlüğünü onlara ödünç verebilirim ta ki ‘Yaradan ve Tora bir’ olmaya yetene kadar çünkü ‘Ben geri alırım.’ Bu demektir ki, artık ‘Bayağı olana ödünç ver, o geri ödemez,’ sözünden dolayı Ben’im korkum yok çünkü senin üzerine Haman gibi bir kral yerleştirdim ve arzun dışında tövbe edecek ve Tora’yı sevgiden elde edeceksin.”

“‘Geri ödemeye mahkûm olan, ödemiş addedilir.’ Dolayısıyla, sana Şabat gününü ödünç veriyorum, şöyle yazdığı gibi, ‘erdemli af diler ve verir.’” Bu nedenle Yaradan onun “elini uzattı ve yaşam ağacından da aldı,” istemez, çünkü sonra Adam HaRişon aşağıdan uyandırılışta Tora’nın ifşasını yerine getirmez ve bu borç olarak kalır.

Başlangıçtan bu yana bunun bir dayanağı yoktur çünkü tamamlanmamış bir Tora “Tora ve Yaradan bir,” olma amacını gerçekleştirmez. Ancak, Yaradan onu zorladığı ve “Geri ödemeye mahkûm olan, ödemiş addedilir.’ olduğundan, Yaradan borcu şimdiden geri ödenmiş gibi kabul eder. Bu nedenle, O kişiyi gerçekten zorlar: Borcunu ödemesi için “Ve O insanı kovdu.”

Gerçekte, erteleme bilgi ağacından yemeden dolayıdır ve bu atalarımızın ayetle ilgili söylediğinin anlamıdır, “Günah insan için kötüdür,” bilgi ağacının günahı, “Sen ona günahla geleceksin.” Yukarıda söylenenlerden anlıyoruz ki, bu kişinin borcunu ödemesi için bir zorlamadır.

Bilgi ağacı “Senin üzerine Haman gibi bir kral yerleştirdim,” idraki olduğundan, bu sözlerden Haman’ın Tora’dan geldiği imasını anlayabiliriz. Bilgi ağacı da tıpkı Haman’ın tüm Yahudileri kadın ve çocuk yok etmek, öldürmek ve bir gün içinde ortadan kaldırmak istemesi gibi hareket eder, “ondan yediğin gün kesinlikle öleceksin.”

Günahın ifşası da Yaradan’ın onları ölüm derecesi Haman’ın hükmüyle sevgiden tövbe etmeye zorlaması gibidir, şöyle yazıldığı gibi, “Sana emrettiğim ağaçtan yedin mi?” bu insanı sevgiden tövbeye getirir tıpkı “Kötü eğilimi Ben yarattım, Tora’yı da şifası için yarattım” sözündeki gibi. Bu böyledir çünkü eğer kişi Tora’ya bağlanmazsa, kesinlikle yılan yüzünden ölür.

Dileyelim ki Yaradan borç aldığımız şeyi ödememize yardım etsin ve bizi tam kurtuluşla ödüllendirsin.

Yehuda Leib

Telif Hakkı © 1996 - 2015 Bnei Baruh. Tüm hakları saklıdır.
Bu sitede sunulan tüm materyal, Bnei Baruh Kabala Eğitim ve Araştırma Enstitüsü tarafından dünyanın ıslahı ve hayatın iyileştirilmesi amacı ile sunulmaktadır.
Bu nedenle, içeriği değiştirilmediği ve kaynağına gönderme yapıldığı takdirde, tüm materyalin kullanımına ve dağıtımına izin verilmiştir.
19 - 0,087