e-posta ile Paylaş

GÖNDER

Kabala İlmi, dünyadaki tüm ilimleri kapsar.
Baal HaSulam “Özgürlük”
“Bu ilim, gizliliğin sonunda çocuklara bile ifşa olacaktır.”
Baal HaSulam “Kabala Öğretisi ve Özü”
Son neslin günleri yaklaştığında, çocuklar bile, kurtuluşu ve sonu bilip, bu ilmin sırlarını bulacaklardır.
Sulam’ın Önsözü ile Zohar Kitabı
“Ben’i arayanlar, Ben’i bulacaklar” ve yazdığı gibi , “Aradım ve bulamadım, buna inanmayın.”
Baal HaSulam “On Sefirot Çalışmasına Giriş”
MENÜ

KABALA KÜTÜPHANESİ

177- Kefaretler

Duydum

“”Günahların kefareti” Hohma (bilgelik) Işığının görünmesi vasıtasıyla olur. İtiraf Hohma’nın çekilmesidir. Kişi ne kadar çok itiraf ederse, o kadar çok Hohma onun üzerinde görülür. Bunun hakkında: “ve o zaman, … Yakup’un günahları araştırılacak ve hiçbir şey bulunmayacak,” denmiştir. Bunun nedeni, tüm günahlar affedilmesi içindir; Hohma onun üzerine uzanana kadar tüm günahlar affedilmez. Bu nedenle Bilgelik Işığını çekmek için günahları dikkatle araştırıyorlardı.

Solun kucaklaması” sol çizginin genişlemesi anlamına gelir. On kefaret günlerinin her birinde, “sol çizgi” olarak adlandırılan, Mohin-de-Hohma’nın, on Sefirot’unun muhakemesi genişletilir. Ve Zivug (çiftleşme) Yom Kipur’dadır (kefaret günü).

Sağın kucaklaması, Hohma’nın Haze’nin (göğüs) altına, ortaya çıkışın yerine çekilmesidir, onun zaten Hasadim’de (merhamet) tatlandığı yere. Bu öncelikle Hasadim’in genişlemesi olarak kabul edilir. Nukva’nın inşası Sukot’un sekizinci gününe kadar devam eder ve Zivug sekizinci gündedir.

Telif Hakkı © 1996 - 2015 Bnei Baruh. Tüm hakları saklıdır.
Bu sitede sunulan tüm materyal, Bnei Baruh Kabala Eğitim ve Araştırma Enstitüsü tarafından dünyanın ıslahı ve hayatın iyileştirilmesi amacı ile sunulmaktadır.
Bu nedenle, içeriği değiştirilmediği ve kaynağına gönderme yapıldığı takdirde, tüm materyalin kullanımına ve dağıtımına izin verilmiştir.
18 - 0,321