e-posta ile Paylaş

GÖNDER

Kabala İlmi, dünyadaki tüm ilimleri kapsar.
Baal HaSulam “Özgürlük”
“Bu ilim, gizliliğin sonunda çocuklara bile ifşa olacaktır.”
Baal HaSulam “Kabala Öğretisi ve Özü”
Son neslin günleri yaklaştığında, çocuklar bile, kurtuluşu ve sonu bilip, bu ilmin sırlarını bulacaklardır.
Sulam’ın Önsözü ile Zohar Kitabı
“Ben’i arayanlar, Ben’i bulacaklar” ve yazdığı gibi , “Aradım ve bulamadım, buna inanmayın.”
Baal HaSulam “On Sefirot Çalışmasına Giriş”
MENÜ

KABALA KÜTÜPHANESİ

İBRAHİM

Kabala bilgeliği tüm bilgeliklerin en eskisidir. M.Ö. 18. yüzyılda 3800 yıl önce atamız İbrahim zamanına kadar gider. İbrahim, Babil’de sıradan bir Bedevi kabilesindendi ve bu dünyanın dışındaki bir gerçeklik olan Tanrısallığın varlığını keşfetti. Daha sonra bunun hakkında, Kabala bilgeliği hakkındaki ilk kitap olan Sefer Yetzira (Yaratılış Kitabı) adlı kitabı yazdı.

Yaratılış Kitabı

BÖLÜM 1

1. İlahi güç, aşağıya inen Üst Işığın otuz iki gizli yolu aracılığıyla, kuralını, kudretini, sonsuzluğunu ve birliğini belirledi ve kendini üç kategoride gizledi: Kitap, hikâyeyi anlatan ve hikâye.

2. İlahi kuvvetin gizlenmesinin on Sefirot’u yirmi iki ana özellikte tezahür eder: Üç kök kuvvet, yedi çift ve on iki basit kuvvet.

3. On gizleme Sefirot’u, on parmağa karşılık gelir: Beşe karşı beş, aralarındaki birlik, ifşanın güç-sözcüğü ve gizlemenin güç-sözcüğü aracılığıyla birlikte hareket ederler.

4. On gizleme Sefirot’u: Dokuz değil on, on-bir değil on. Bunu yüksek bilgeliğe ulaşarak kavrayın ve bu anlayışla akıllı olun. Onları analiz edin ve araştırın, sentezleyin ve özetleyin, ayrılmış parçalarını Kutsal yerlerine geri getirin.

5. On gizleme Sefirot’u: Başlangıçları ve sonu yoktur. İyilikleri ve kötülükleri sınırsızdır. Yücelikleri ve alçaklıkları sonsuzdur, ama İlahi bir güç sonsuza dek bu özelliklerin tümünü yukarıdan yönetir.

6. On gizleme Sefirot’u: Görünümleri şimşek gibidir. Hiçbir dil onları tam olarak tarif edemez, ancak kişi tekrar tekrar tartışmalıdır. İlahi gücü, konuşmanızın saf analizi yoluyla araştırın.

7. On gizleme Sefirot’u: Peçe ve ışıltı. Onların sonu, başlangıçlarında ve onların başlangıcı onların sonunda, yanan kömürdeki bir alev gibi gömülüdür. Üstatları bir İlahi güçtür ve bir başkası yoktur. Kişi sadece eylemleriyle tanımlanabilir.

8. Gizlenme On Sefirot’u: Ağzınızı konuşmaktan, kalbinizi düşünmekten dizginleyin. Eğer dudaklarınız kelimeleri söylemeyi çok isterse ve kalbiniz düşünmeyi özlüyorsa, aklınızı başınıza toplayın, çünkü İlahi güce erişilemez.

9. On gizleme Sefirot’u: Aşağıdakilerin hayatlarını, güçle, ışıkla, bilgelikle ve yasayla yöneten Kutsallığı aşağıdakilerden gizlerler.

10. İki kuvvet bir ve tekten gelir ve yirmi iki temel özellik oluşturur: Üç kök özellik, yedi çift ve on iki basit kuvvet. Hepsi aynı ışıkla doludur.

BÖLÜM 2

1. İki kuvvet bir ve tekten gelir ve yirmi iki temel özellik oluşturur: Üç kök kuvvet, yedi çift ve on iki basit kuvvet. Onların temeli liyakat ve sorumluğun kabıdır ve fermanın dili aralarında karar verir.

2. Yirmi iki temel özellik: İlahi yasa onları kazımış, oymuş, tartmış, biçimlenmiş olan her şeyi değiştirip sıraya sokmuş ve onların hepsi ile geleceği biçimlendirmiştir.

3. Yirmi iki temel özellik: İlahi Yasa onları sesle kazımış, nefesle oymuş ve ağız içinde beş yere yerleştirmiştir: Boğaz, damak, dil, diş ve dudaklar.

4. Yirmi iki temel özellik: İlahi yasa onları nereden başlayıp nereye gittiğine bakılmaksızın, 231 Kapı olarak, bir daire içine yerleştirmiştir.

5. Yirmi iki özelliğin her birini diğerleriyle birleştirerek ve her bir kombinasyonu tartarak 231 Kapı oluşturdu ve her Kapı kendi adını aldı.

6. Gerçeklik yokluktan biçimlendi ve yoktan var edildi. Her beden yirmi iki özellikten oluşur.

BÖLÜM 3

1. Üç kök güç: Temelleri sorumluluk kabı, liyakat kabıdır ve aralarında fermanın dili karar veriyordur.

2. Üç kök güç: Altı özellik ile iyice gizlenmiştir. Hava, su ve ateş onlardan çıkar; kuşakların kökleri onlardan gelir.

3. Üç kök kuvvet, diğer üç kuvveti, kazır oyar, tartar, değiştirip sıraya sokar ve biçimlendirir: yıldaki üç, ruhtaki üç, erkek ve dişi.

4. Dünyada üç kök kuvvet vardır: Hava, su ve ateş. Cennet ateşten, toprak sudan yaratılmıştır ve hava aralarında hareket eder.

5. Yıldaki üç kök kuvvet sıcak, soğuk ve sakindir. Sıcak ateşten oluşur. Soğuk sudan, sakinlik ise aralarında hareket eden havadan oluşur.

6. Ruhtaki üç kök güç, erkek ve dişi: Baş, karın ve vücut. Baş ateşten, göbek sudan ve vücut aralarında hareket eden havadan yaratılır.

7. Yirmi iki kuvvetin ilki havaya yerleştirildi ve Keter ile birleştirildi. O bir diğeriyle katıldı ve dünyada hava, yılda sükûnet, ruhta beden, bir erkek ve bir kadın oluştu.

BÖLÜM 4

1. Yedi çiftler: Yumuşak ve sert bir yapı, güçlü ve zayıf bir yapı.

2. Yedi çiftler: Temelleri bilgelik, servet, tohum, yaşam, hakimiyet, barış ve güzelliktir.

3. Birbiriyle yer değiştiren yedi çift: Bilgeliğin budalalıkla yer değiştirmesi, servetin yoksullukla yer değiştirmesi, tohum ıssızlıkla yer değiştirmesi, hayatın ölümle yer değiştirmesi, egemenliğin boyun eğmeyle yer değiştirmesi, barışın savaşla yer değiştirmesi, zarafetin çirkinlikle yer değiştirmesi.

4. Yedi çiftler: Yukarı ve aşağı, doğu ve batı, kuzey ve güney. Tapınağın Merkez Odası tam ortadadır ve hepsini destekler.

5. Yedi çiftler: Yedidir, altı değil, yedidir, sekiz değil. Onları inceleyin ve araştırın. Her birini yerine koyun ve Yaradan’ı yerine geri koyun.

6. Yedi çiftler, kazındı, oyuldu, tartıldı, değiştirilip sıraya sokuldu ve bu dünyada yedi yıldız, yılın içinde yedi gün ve ruhta yedi kapı biçimlendirildi, erkek ve dişi.

7. Cennetteki yedi yıldız Satürn, Jüpiter, Mars, Güneş, Venüs, Merkür ve Ay’dır. Bir haftanın yedi günü vardır. Erkek ve dişi ruhun yedi kapısı vardır: İki göz, iki kulak, iki burun deliği ve bir ağız.

8. O, bilgeliğin içindeki ikinci işareti yaptı ve Keter’e bağladı. Birini diğeriyle birleştirdi ve onlarla birlikte, O, dünyada Ay’ı, yılın ilk gününü, erkek ve dişi ruhun sağ gözünü, yarattı.

9. Üçüncü işareti servetin içinde yaptı ve Keter’e bağladı. Birini birbiriyle birleştirdi ve onlarla birlikte, O, dünyada Mars’ı, yılın ikinci gününü, erkek ve dişi ruhun sağ kulağını, yarattı.

10. Tohumun içinde dördüncü işaretini yaptı ve Keter’e bağladı. Birini diğeriyle birleştirdi ve onlarla birlikte, O, dünyadaki Güneşi, yılın üçüncü gününü, erkek ve dişi ruhtaki sağ burun deliğini yarattı.

11. Hayatın içinde on-birinci işaretini yaptı ve Keter’e bağladı. Birini diğeriyle birleştirdi ve onlarla birlikte, O, dünyada Venüs’ü, yılın dördüncü gününü, erkek ve dişi ruhtaki sol gözü yarattı.

12. Tohumun içinde on-sekizinci işaretini yaptı ve Keter’e bağladı. Birini diğeriyle birleştirdi ve onlarla birlikte, O Dünyada Merkür’ü, yılın beşinci gününü, erkek ve kadın ruhtaki sol kulağı yarattı.

13. Tohumun içinde yirminci işareti yaptı ve Keter’e bağladı. Birini diğeriyle birleştirdi ve onlarla birlikte, O dünyada Satürn’ü, yılın altıncı günü, erkek ve dişi ruhtaki sol burun deliğini yarattı.

14. Tohumun içinde yirmi-saniye işareti yaptı ve Keter’e bağladı. Birini diğeriyle birleştirdi ve onlarla birlikte, O, dünyada Jüpiter’i, yılın yedinci gününü, erkek ve dişi ruhtaki ağzı yarattı.

15. Yedi çiftler “Bat, Gimel, Dalet, Kaf, Peh, Reş ve Tav”: Onlarla birlikte, yedi dünya, semalar, yeryüzü ve denizler, yedi nehir, çöl, gün ve hafta, yedi yıl, yedi yıllık dönemler, elli yıllık dönemler ve Tapınağın Merkez Odası oyuldu. Bu nedenle yedi, tüm göklerin altında sevilir.

Mishna 16: İki taş iki ev inşa ediyor, üç ev altı ev inşa ediyor, dört ev 24 ev inşa ediyor, beş ev 120 ev inşa ediyor, altı ev 720 ev inşa ediyor ve 7 ev 5040 ev inşa ediyor. Oradan dışarı çıkın ve ağzın konuşamayacağı ve kulağın duyamadığını hesaplayın.

BÖLÜM 5

1. On iki temel öğe: Onların temeli konuşma, şüphe, hareket, görme, işitme, eylem, şehvet, koku, uyku, öfke, oburluk ve dürüstlüktür.

2. On iki temel öğe: Onların ölçüsü on iki çapraz kaburgadır: üst doğu kaburga, kuzey-doğu kaburga, alt-doğu kaburga, üst-güney kaburga, güney-doğu kaburga, alt-güney kaburga, üst batı kaburga, güney batı kaburga, alt batı kaburga, üst kuzey kaburga, kuzey batı kaburga, alt kuzey kaburga. Genişler ve sonsuzluğa yayılırlar. Onlar evrenin sınırlarıdır.

3. On iki temel öğe: Evrendeki on-iki takımyıldızı (Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık) kazıdı, oydu, tarttı, biçimlenmiş olan her şeyi değiştirip sıraya soktu ve onlarla, yılın on iki ayını (Nissan, Iyar, Sivan, Tamuz, Av, Elul, Tishrei, Heshvan, Kislev, Tevet, Shevat, Adar) ve erkek ve dişi ruhun on iki kısmını, (iki el, iki ayak, iki akciğer, safra kesesi, ince bağırsak, karaciğer, kalın bağırsak, mide ve dalak) biçimlendirdi.

BÖLÜM 10

1. Üçler, annelerdir (güçler) ve onlardan gelen üç ata vardır: Hava, su ve ateş. Evlatları, yediler, gezegenlerdir ve onların ev-sahipleridir, on-ikiler de diyagonal kaburgalardır.

2. Üçler, annelerdir (kuvvetler): Hava, su ve ateş. Yukarıdaki yangın, altındaki su ve hava aralarında karar kılan fermandır. Bunun işareti ateşin suyu tutmasıdır.

3. Dünya tahtındaki kral gibidir. Yıldaki döngü ülkedeki kral gibidir. Ruhun kalbi savaştaki kral gibidir.

4. Biri diğerinin zıttı olarak, Yaratan tarafından yapılmıştır: İyinin zıddı kötülük, kötülüğün zıddı iyilik, iyilik iyilikten, kötülük kötülüktendir. İyilik kötülüğü tanır ve kötülük iyiliği tanır. İyilik iyilik için, kötülük kötülük için korunur.

5. Üçler: Her biri yalnız kalır. Biri savunur, biri suçlar ve biri de aralarında karar verir. Yediler: Üçe karşı üç, aralarında bir ferman. Savaşta on iki duruş: Üçü seven, üçü nefret eden, üçü hayat veren ve üçü öldüren. Üçler, kalbe ve kulaklara sevgidir; üçler, karaciğer, safra kesesi ve dile nefrettir; üçler, üçü burun delikleri ve dalağa hayat verir; üçler, kulaklar ve ağzı öldürür. Ve Yaratan, sadık Kral, hepsine, ebediyen O’nun yerinden hükmeder. Bir üzerinde üç, üç üzerinde yedi, yedi üzerinde on-iki ve hepsi birbirine bağlı.

6. Yirmi iki harfli üç kitap bastı. Tüm evrenini onlarla birlikte yarattı. Yapılmış olanın ve gelecekte yapılacak olanın hepsini O biçimlendirdi.

7. Avram geldiğinde baktı, gördü, anladı, kazıdı, biçimlenmiş olan her şeyi değiştirdi, oydu ve başarılı oldu. Ve sonsuz Yaradan Kendisini Avram’a ifşa etti ve onu bağrına bastı, alnından öptü ve ona, İbrahim adını verdi. İbrahim ile -ayaklarının on parmağı arasında- sünnet sözleşmesini ve elinin on parmağı arasında -dilin sözleşmesini yaptı. Yirmi iki harfi İbrahim’in diline bağladı ve sırrını ona gösterdi. O, onları suya soktu, ateşte yaktı ve rüzgârda dalgalandırdı. Onları yedi gezegenle tutuşturdu ve onları aralarında on iki takımyıldız olarak düzenledi.

Telif Hakkı © 1996 - 2015 Bnei Baruh. Tüm hakları saklıdır.
Bu sitede sunulan tüm materyal, Bnei Baruh Kabala Eğitim ve Araştırma Enstitüsü tarafından dünyanın ıslahı ve hayatın iyileştirilmesi amacı ile sunulmaktadır.
Bu nedenle, içeriği değiştirilmediği ve kaynağına gönderme yapıldığı takdirde, tüm materyalin kullanımına ve dağıtımına izin verilmiştir.
17 - 0,340