e-posta ile Paylaş

GÖNDER

Kabala İlmi, dünyadaki tüm ilimleri kapsar.
Baal HaSulam “Özgürlük”
“Bu ilim, gizliliğin sonunda çocuklara bile ifşa olacaktır.”
Baal HaSulam “Kabala Öğretisi ve Özü”
Son neslin günleri yaklaştığında, çocuklar bile, kurtuluşu ve sonu bilip, bu ilmin sırlarını bulacaklardır.
Sulam’ın Önsözü ile Zohar Kitabı
“Ben’i arayanlar, Ben’i bulacaklar” ve yazdığı gibi , “Aradım ve bulamadım, buna inanmayın.”
Baal HaSulam “On Sefirot Çalışmasına Giriş”
MENÜ

KABALA KÜTÜPHANESİ

Ana Sayfa > Sabah Dersi Materyalleri > Kabala Kütüphanesi > Sabah Dersi 2021 > Sabah Dersi Materyali – Yaratılışın Amacı – 12 Kasım

Sabah Dersi Materyali – Yaratılışın Amacı – 12 Kasım

1) Baal HaSulam, Zohar Kitabına Giriş, Madde 39

Yaradan’ın yaratmış olduğu yaratılış için arzuladığı amaç, O’nun varlıklarına ihsan etmesidir, böylece varlıklar O’nun doğruluğunu ve yüceliğini ve onlar için hazırlamış olduğu tüm haz ve mutluluğu alacaklar.

2) Baal HaSulam, Kabala İlminin Özü

Her köşesinde, girişinde ve çıkışında yaratılışın tüm davranışları, tamamen insan türünü kendi içinden beslemek, niteliklerini geliştirmek, Yaradan’ı kişinin dostu gibi hissedene kadar geliştirmek amacıyla önceden düzenlenmiştir.

Bu yükselişler, tamamlanıp amacına ulaşana kadar derece derece düzenlenmiş bir merdivenin basamakları gibidir.

3) Baal Hasulam, Zohar Kitabı’na Giriş, Madde 39

Bu amaç, ne kadar parlak olurlarsa olsunlar, dünya, ay veya güneş gibi durağan ve büyük küreler için geçerli değildir ya da bitkisel veya canlı varlıklar için geçerli değildir, çünkü onlar başkaları hissiyatından, kendi türleri arasındaki bile yoksundurlar. Böyle olduğunda, Tanrısal’ın hissi ve O’nun ihsanları onlara nasıl uygulanabilir?

Yalnızca insanoğlu, Tora ve Mitzvot’u çalıştıktan sonra, alma arzusunu ihsan etme ve Yaradan’ı ile form eşitliğini elde etme arzusuna çevirdiğinde, aynı türden, kendilerine benzeyen diğerlerinin hissi ile hazırlanmış olan, NRNHY adı verilen üst dünyalarda onlar için hazırlanmış olan tüm dereceleri alırlar. Bu sayede yaratılış düşüncesinin amacını almaya hak kazanırlar. Ne de olsa, tüm dünyaların yaratılış amacı yalnızca insan içindi.

4) Baal HaSulam, Matan Tora [Tora’nın Verilişi]

Tüm Yaratılışın amacının alçak seviyedeki yaratılanların manevi çalışmayla yücelmelerini gerçekleştirerek, sürekli gelişip yukarı doğru yükselerek Yaradan’la bütünleşmekle ödüllendirilmeleri olduğu sonucu ortaya çıkar.

Ancak burada Kabalistler şunu sorarlar, neden en baştan bu yüksek tutunma seviyesinde yaratılmadık? Yaradan’ın bize Yaratılış yükünü ve manevi çalışma ve sevapları (arınmaları) yüklemesinin nedeni neydi? Ve cevap verdiler: “Kendisinin olmayanı yiyen onun yüzüne bakmaya korkar.” Bunun anlamı şudur, dostunun emeğini yiyen ve zevk alan onun yüzüne bakmaya korkar çünkü bunu yaparak tüm insanlığını kaybetme noktasına gelene dek utanır. Ve Yaradan’ın bütünlüğünden uzananda eksiklik olamayacağından, Yaradan maneviyat ve ıslahı çalışarak yüceliğimizi kazanmak için bize fırsat verdi.

5) Rabaş, Makale 267, İnsan Tora’nın İçinde Yaratıldı

Yaratılışın amacının O’nun yarattıklarına iyilik yapmak olduğu bilinmektedir. Bu nedenle, insanın içine, kendi keyfi için haz alma doğası damgalanmıştır (yerleştirilmiştir). Buna “kötü eğilim,” denir, yazıldığı üzere, “İnsan kalbinin eğilimi çocukluğundan (itibaren) kötüdür.”

Buna “kötü eğilim,” denir, çünkü keyif almayı istemekle kişi gerçek keyiften mahrum kalır, çünkü form eşitliğine sahip olmaz. Ancak Tora yoluyla, kişi ıslah olacaktır ve Tora yoluyla, gerçek keyfi alabilmesi mümkün olabilecektir. Bilgelerimizin dediği gibi; “Kötü eğilimi yarattım, Tora’yı da şifa olarak yarattım.”

Bu şifa bilgelerimizin dediği üzere; “Beni terk etmelerini ve içindeki ışık ıslah edeceğinden Tora’yı, tutmalarını dilerim.” Buna göre Tora’nın kişiyi, içindeki kötü eğilimi yani alma arzusunu ıslah etme gücü vardır, böylece ihsan etmek için çalışacaktır.

Bu yolla, Dvekut’u edinecek ve gerçek hazları edinebilecektir ve alıcı olmaktan çıkacaktır.

6) Baal HaSulam, Arvut (Karşılıklı Garanti), Madde 23

Yaradılışın amacı, herhangi bir temel fark olmaksızın, siyah, beyaz ya da sarı tüm insan ırkının omuzlarında yatmaktadır.

7) Rabaş, Makale 6, Dost Sevgisi (1984)

Yaratılış amacı, sadece seçilmiş bir grup için değildir. Aksine, yaratılış amacı, istisnasız tüm yaratılanlar içindir. Aksine, yaratılışın amacı istisnasız tüm yaratılanlara aittir.

8) Zohar, Şarkıların Şarkısı, “Kişinin Bilmesi Gereken Öğreti” 482-483

Kişinin bilmesi gereken öğreti: Efendisinin sırlarını bilmek ve gözlemektir, kendini bilmek için, kim olduğunu bilmek, nasıl yaratıldığını, nereden geldiğini ve nereye gittiğini, bedenin nasıl düzeltileceğini ve Her Şeyin Kralı tarafından nasıl yargılanacağını bilmek için.

Ruhun sırlarını bilmek ve gözlemek. Onun içindeki ruh nedir? Nereden gelir, neden bu bedene gelir, bugün burada kokuşmuş bir damla, yarın mezarda olan bu bedene? İçinde olduğu dünyayı bilmek için, dünyada ne düzeltilecek, Üst Dünyanın yüksek sırlarına göz dikmek ve Efendisini bilmek. Ve kişi, bütün bunları Tora’nın sırlarından gözlemler.

9) Baal HaSulam, Dinin Özü ve Amacı

O’nun yarattığı realite üzerindeki rehberliğinin, gelişim safhalarının sırasını dikkate almadan, amaçlı bir rehberlik formunda olduğu gayet barizdir, zira bunlar bizi yanıltır ve onların nihai şekillerine her zaman zıt olan amaçlarını anlamamızı engeller.

Böyle konular için şöyle deriz, “Deneyimliden erdemlisi yoktur.” Sadece deneyimi olan bir kişi gelişiminin tüm safhalarında ve bütünleşene dek Yaratılışı inceleyebilir ve gelişim sırasında Yaratılışın geçirdiği bozuk görüntülerden korkmamak için koşulları yatıştırabilir ve hoş arı sonuna inanabilir.

10) Baal HaSulam, Özgürlük

Insanlık amacına ulaştığında, bedenlerin başarısıyla onları başkalarını sevme derecesine tamamen getirerek, dünyadaki tüm bedenler “Barış” makalesinde yazıldığı gibi, tek bir beden ve tek bir kalp olarak birleşecektir. Sadece o zaman insanlık için amaçlanan mutluluk tüm ihtişamıyla ifşa olacak.

Telif Hakkı © 1996 - 2015 Bnei Baruh. Tüm hakları saklıdır.
Bu sitede sunulan tüm materyal, Bnei Baruh Kabala Eğitim ve Araştırma Enstitüsü tarafından dünyanın ıslahı ve hayatın iyileştirilmesi amacı ile sunulmaktadır.
Bu nedenle, içeriği değiştirilmediği ve kaynağına gönderme yapıldığı takdirde, tüm materyalin kullanımına ve dağıtımına izin verilmiştir.
19 - 0,092