e-posta ile Paylaş

GÖNDER

Kabala İlmi, dünyadaki tüm ilimleri kapsar.
Baal HaSulam “Özgürlük”
“Bu ilim, gizliliğin sonunda çocuklara bile ifşa olacaktır.”
Baal HaSulam “Kabala Öğretisi ve Özü”
Son neslin günleri yaklaştığında, çocuklar bile, kurtuluşu ve sonu bilip, bu ilmin sırlarını bulacaklardır.
Sulam’ın Önsözü ile Zohar Kitabı
“Ben’i arayanlar, Ben’i bulacaklar” ve yazdığı gibi , “Aradım ve bulamadım, buna inanmayın.”
Baal HaSulam “On Sefirot Çalışmasına Giriş”
MENÜ

KABALA KÜTÜPHANESİ

Mektup 31

1957, Manchester

Dostlara, ömürleri uzun olsun,

Yazmayalı uzun zaman oldu. Sizden talep gelmesini bekliyorum. 1948’de Purim yemeğinde Baal HaSulam’dan duyduğum bir makaleyle ilgili yazacağım.

Megillah (Purim hikâyesi) ile ilgili detayları iyi anlamalıyız:

1 – Şöyle yazılıdır, “Tüm bu şeylerden sonra kral Haman’ı terfi ettirdi.” “Tüm bu şeylerden sonra,” ne demek anlamalıyız. Mordehay’ın bunca hizmetinden sonra kral Mordehay’ı terfi ettirmeliydi. Oysa ne yazılıdır? Haman’ı terfi ettirdi.

2 – Ester krala “Ben ve halkım satıldık,” dediğinde, kral sordu, “O, kim ve nerede?” Bu demektir ki, kral hiçbir şey bilmiyor. Kral Haman’a der ki, “İstediğinizi yapabilmeniz için sana ve halka gümüş verildi.” Bununla, kralın satışla ilgili bilgisi olduğunu anlarız.

3 – “Herkesin arzusuna göre,” sözüyle ile ilgili atalarımız şöyle der, “Raba der ki, ‘Mordehay ve Haman’ın arzularına göre.’” Fakat bilinir ki, “kral” dediğinde, bu dünyanın Kralı’dır, öyleyse nasıl olur da Yaradan kötünün arzusuna göre hareket eder?

4 – Yazılıdır ki “Ve Mordehay yapılan her şeyi bildi.” Bu demektir ki, sadece Mordehay biliyor. Bundan önce şöyle yazılıdır, “Şuşan şehri kafa karışıklığı içinde.” Öyleyse tüm Şuşan şehri bunu biliyordu.

5 – “Kralın adına yazılan ve kralın yüzüğü ile mühürlenen ferman iptal edilemez olduğundan,” nasıl olur da kral daha sonra ilk fermanı iptal eden ikinci fermanı yazar?

6 – İnsan Purim’de lanetlenmiş Haman ve kutsanmış Mordehay arasındaki farkı söyleyemeyecek kadar şarhoş olmalıdır ne demek?

7 – Atalarımızın şu sözlerinin anlamı nedir, “‘İçmek yasaya göredir,’ ‘Yasaya göre’ ne demek? Rav Hanan, Rav Meir adına der ki, ‘Maneviyatın yasasına göre.’ Maneviyat yasası nedir? İçmekten daha çok yemek.”

Yukarıda yazılanları anlamak için Haman ve Mordehay konusunu bilmeliyiz. Mordehay’ın arzusuna içmekten çok yemek, yani “Tora yasası,” denir. Haman’ın arzusu bunun tersidir; yemekten daha çok içmek. Bize sorarlar, “Bir yemek nasıl kötünün arzusuna göre olur?” Buna cevap şudur, “zorlama yok,” yani içmek mecburi değildir.

Bu atalarımızın “Ve Musa bakmaktan korktuğu için yüzünü gizledi,” ayetiyle ilgili söylediğiyle aynıdır. Şöyle denir “‘Ve Musa yüzünü gizledi’ sözüne karşılık, o ‘O Efendi’nin imgesini taşır’ ile ödüllendirildi.” Bu böyledir, çünkü bir şeye ihtiyacı olmadığında (çünkü üzerine Masah yerleştirir) her şeyi alabilir. Bu “Güçlü olana yardım ettim,” sözünün anlamıdır. Bu demektir ki, ancak güçlü olan bir kişi Yaradan’ın yolunda yürür ve Yaradan’ın yardımını alır.

Bu “İçmek yasaya göredir,” sözünün anlamıdır. Neden? Çünkü kişinin içme ihtiyacı olmadığı için orada “zorlama yoktur.” Fakat sonrasında içmeye başladıklarında ona doğru çekilirler, yani içmek onları cezbeder. Sonra zorlama aşamasına gelerek, Mordehay’ın yolunu terk ederler. Bu “Haman’ın yemeğinden haz aldıkları için bu nesil yıkıma mahkûm edildi,” söyleminin anlamıdır.

Bu demektir ki, içmeyi zorlama olmadan aldılar, böylece İsrail’in yolu olan Mordehay’ın arzusunu iptal edip, kendilerini İsrail (Maneviyatı çalışan bir kişinin) olan Tora yasasının yıkımına mahkûm ettiler. Bu “içmekten çok yemek,” sözünün anlamıdır. İçmek, “bilmek” denilen Hohma ifşası, yemek Or Hasadim denilen inançtır.

Ancak, konuyu dünyanın Kral’ını yok etmek isteyen Bigtan ve Tereş açısından incelemeliyiz, “Fakat entrikayı Mordehay bildi… Konu araştırıldı ve bulundu.” Mordehay’ın onu elde etmesi kolay olmadığı için araştırma bir seferlik bir şey değildi. Pek çok çalışma sonrası bu eksikliği ortaya çıkardı. Ve bu ona açıkça ifşa olduğunda, “her ikisi birden asıldı.” Bu demektir ki, onunla ilgili eksiklik hissettiklerinde asarlar, yani bu çalışmayı ve arzuları dünyadan çıkarırlar.

Tüm bunlardan sonra,” yani çalışma sırasında Mordehay’ın gösterdiği tüm çabadan sonra kral Lişma’da çalışmayı ödüllendirmek istedi. Fakat aşağıda olana bir şey vermenin imkânsızlığı gereği, onun buna ihtiyacı yoktu. Arzu ve gereksinime Kli (kap) denir ve kap olmadan ışık olmaz.

Ya eğer kral Mordehay’a ona ne vermesi gerektiğini sormuş olsaydı? Mordehay erdemlidir ve çalışması sadece ihsana yöneliktir. Onun herhangi bir yükseliş arzusu yoktur. Tersine azla mutludur. Oysa kral, çalışması sağ çizgideyken, sol çizgiden uzanan açık Mohin olan Hohma’yı uzatmayı arzuladı. Peki, ne yaptı? Sol çizgiyi önemli yaparak Haman’ı destekledi.

Bu “Kral Haman’ı destekledi ve tüm yöneticilerin üzerine atadı,” sözünün anlamıdır. Kral onu görevli kıldı, yani kral bunu emrettikten sonra kralın tüm hizmetkârları Haman önünde diz çöküp eğildi.

Diz çökmek, Mordehay’dan daha fazla Haman’ın yolundan hoşlanmaları, hükmün kabulüdür. Şuşan’daki tüm Yahudiler (Maneviyatı eğilimli arzulara denir) Haman’ın hükümdarlığını o kadar çabuk kabul ettiler ki onlar için Mordehay’ın düşüncesini anlamak zorlaştı.

Ona şöyle sordular, “Kralın emrine neden uymuyorsun?” Mordehay’ın inanç yolunda yürümeye ısrarlı olduğunu gördüklerinde, kafaları karıştı ve kimin haklı olduğunu bilemediler. Haman’a kimin haklı olduğunu sordular, şöyle yazdığı gibi, “Halk Haman’a Yahudi olduğunu söylediği için Mordehay’ın sözlerini yerine getirip getirmeyeceğini sordu.” Bu demektir ki, Yahudilerin yolu içmekten çok yemektir, yani inanç onlar için çok önemlidir.

Mordehay’ın Haman’la hemfikir olmaması Haman için büyük engeldi. Böylece Haman sadece Yahudi yolunu izlediğini, diğer yolu putperestlik olarak gördüğünü söyleyen Mordehay’ın düşüncesini anladı. Mordehay kralın kapısından sadece onun izniyle geçileceğini söylediğinde Haman dedi ki, “Mordehay’ı kralın kapısında otururken görmek benim için çok değersiz.”

Şimdi bize sorulanı anlayabiliriz, “Mordehay bildi,” fakat yazılıdır ki, “Şuşan şehri karıştı,” yani herkes bildi. Bu demektir ki Susan şehrinin kafası karıştı ve kimin haklı olduğunu bilemedi. Fakat Mordehay biliyordu ki, eğer Haman kontrolü ele geçirirse, onun tüm anlayışı sol çizgide olduğundan tüm İsrail, Yahudilik yolu silinir.

Bu Yom Kippur’da (Kefaret Gününde) Haman’ın kura çekmesinin anlamıdır, şöyle yazdığı gibi, “Efendi için bir kura, Azazel için bir kura.” Efendi’ye kura Hassadim olan sağdır, bu inanç demek olan “yemektir.”Azazel için kura “hiçbir şey için iyi değil,” olan sol çizgidir. Bu nedenle ışıklar üzerinde engel vardır, çünkü sol çizgi ışıkları dondurur.

Azazel kurası nedeniyle tüm ışıklar engellenir. Öyle anlaşılıyor ki, o tüm ışıkları aşağıya düşürür. Haman “erdemli olan hazırlar, kötü olan giyinir,” diye düşünür, yani Mordehay ve ona eşlik edenlerin sürekli yerine getirdiği çalışma vasıtasıyla, ödülü alır, yani Haman ifşa olan tüm ışıkları kendi otoritesi altına alır.

Tüm bunlar kral ona Hohma ışığını aşağıya uzatma görevi verdiği için olur. Dolayısıyla, Hasadim olan İsrail hükmünü iptal etmek için Yahudileri yok etmek amacıyla krala yanaştığında, kral ona şöyle cevap verir, “Onlarla istediğinizi yapmanız için sana ve halka gümüş verildi,” yani Haman sol ve bilmek hükmüne göre hareket etti.

Bu nedenle ilk emirle ikinci emir arasındaki fark “Yahudiler” kelimesinden kaynaklanır. İlkinde şöyle yazar, “Her bölgede yasa olarak kabul edilmesi ve hazırlanmaları için tüm halka yayınlandı.”

Kimin için hazır olmaları gerektiğini söylemez. Sadece Haman bu fermanı açıklar, şöyle yazdığı gibi, “Haman’ın emrettiği gibi yazıldı.” İkinci emirde “Yahudi” kelimesi yazılıdır, “Yahudilerin düşmanlarından öç almaya hazır olmaları için her bölgede yasa olarak kabul edilecek bir ferman yayımlandı.”

Dolayısıyla Haman krala geldiğinde, kral ona dedi ki, önceden hazırlanmış “gümüş sana verildi.” Bu demektir ki, “halkın istediğini yapması için sana gümüş verildiğinden,” hiçbir eylem ilave etmene gerek yok. Diğer bir deyişle halk senin için ne önemliyse zaten onu yapmak istiyor, yani halk zaten senin hükümdarlığını kabul etti. Fakat kral Yahudilerin ve Mordehay’ın hükmünü iptal etmesini ona söylemez. Daha ziyade bu sırada “seni ne hoşnut ediyorsa,” olarak kabul edilen Hohma ifşası hazırlanmıştır.

Her bölgeye, tüm halka yasa olarak yayımlanan ferman,” yasa ifşa edilmeli demektir, yani tüm uluslara Hohma ifşası olacak. Ancak, Mordehay ve Yahudilerin, yani inancın iptal edileceği yazılı değildir. Daha ziyade oradaki niyet Hohma ifşasıdır ama yine de onlar her yerde Hasadim’i tercih ederler.

Mordehay’a göre onlar yalnızca ne aldıklarını göstermek isterlerken—bu zorunlu değildir, yani burada Hohma ifşası olmadığından başka seçimleri yoktur, tersine onlar kendi rızalarıyla Hasadim’i seçmişlerdir— Haman dedi ki, şimdi Hohma almak için Hohma ifşasının zamanıdır.

Bu “Bugüne kadar zorla; bundan sonra isteyerek,” sözünün anlamıdır. Ayetle ilgili şöyle yazılıdır, “İncelediler ve aldılar,” yani Yahudi yolunu isteyerek alabilmeleri için ifşa şimdi geldi.

Bu nedenle Mordehay ve Haman arasında çekişme vardır. Haman’ın düşüncesi şudur ki, Yaradan’ın Hohma hükmünü şimdi ifşa etmesinin sebebi, aşağıda olanların Hohma’yı alması içindir. Oysa Mordehay’a göre, Yaradan’ın sol çizgiye hükümdarlık vermesinin sebebi sadece onu sağa dâhil etmek içindir, yani en önemlisi sağdır.

Öyle anlaşılıyor ki, ikinci ferman ilk fermanı iptal etmez, fakat ilkini açıklar ve yorumlar. “Tüm halka yayımlandı,” yani Yahudilere. Bu demektir ki, bundan böyle Yahudiler kendileri için Hasadim’i seçebilecekler.

Bu sebeple ikinci mektupta şöyle yazar, “böylece Yahudiler düşmanlarından öç almaya hazır olacaklar.” Hohma’nın mevcut durumda kontrol altında olmasının sebebi Hasadim’i Hohma’ya tercih ettiklerini göstermek içindir. Buna “düşmanlarından intikam almak için,” denir, çünkü onlar Hohma’yı reddederken, düşmanları özellikle Hohma istemektedir.

Kral “Onunla istediğinizi yapmanız için sana ve halkına gümüş verildi,” dediği ve sadece Hohma ifşası emrini verdiğinden, kralın “O kim… kalbi böyle yapmayı isteyen,” söylemiyle ilgili bize sorulanı anlayabiliriz.

Bu birbiriyle çelişir görünen Ester (gizlilik) ve Megillat’ın (yazma/kitap, aynı zamanda ifşa) anlamıdır. Megillat ifşadır, çünkü herkese ifşa olur, Ester demek orada gizlilik var demektir. Ancak, bu demektir ki, ifşa sadece gizliliği seçmek içindir, çünkü özellikle bu şekilde ışıklar aşağıda görünür.

Şimdi atalarımızın şu dediğini anlayabiliriz, “Kişi Purim’de kötü Haman’la, kutsanmış Mordehay arasındaki farkı söyleyemeyecek kadar sarhoş olmalı.” Mordehay ve Ester’in hikâyesi İkinci Tapınağın inşasından öncedir. Tapınak binası Hohma’nın uzantısıdır ve sonra Malhut’a Tapınak denir.

Bu aynı zamanda Mordehay’ın Ester’i krala gönderip, halkı için talepte bulunmasını istemesinin anlamıdır, Ester şöyle cevaplar, “Kralın çağrılmayan tüm hizmetkârları… Onun tek yasası var, o ölüme mahkûm eder… Ve otuz gündür kralın yanına çağrılmadım.” Bu demektir ki, sol çizgi Yaşamın Yaşamından ayrılığa sebep olduğundan, bilindiği gibi GAR’ı aşağıdan çekmek yasaktır ve GAR’ı yukarı çeken ölüme mahkûm edilir.

“…kral ona yaşaması için altın asayı uzatmadıkça.” Altın, Hohma ve GAR’dır, yani o aşağıda olanın uyanışıyla değil, sadece üst olanın uyanışıyla, yani Dvekut’la canlı kalabilir. Malhut olan Ester’in Hohma’ya ihtiyacı olmasına rağmen bu sadece üst olanın uyanışıyla gerçekleşir. Fakat eğer Ester GAR’ı çekerse kendi benliğini kaybeder.

Bu bağlamda Mordehay onu şöyle cevaplandırır, “başka bir yerden Yahudiler için rahatlık ve kurtuluş yükselecek,” sol çizgi tamamen iptal edildiğinde Yahudiler Hasadim olan sağ çizgiyle beraber sol olacak ve “sen ve babanın evi yok olacak.” Çünkü Abba (baba) kızını yerleştirir,” Ester’in Hohma’sı olmak zorunda. Ancak bu içmekten çok yemekle olmalı.

Fakat Yahudiler seçim şansı olmadığında sol çizgiyi iptal etmek zorunda kalırlar. Öyle anlaşılıyor ki, tüm benlik iptal edilecek. Bu bağlamda Ester der ki, “Eğer yok olursam, yok olurum.” Eğer gidersem yok olurum, çünkü ayrılığa sebep olabilirim. Eğer gitmezsem “rahatlık ve kurtuluş Yahudiler için başka bir yerde yükselecek,” yani Mordehay’ın Ester’e söylediği gibi onlar sol çizgiyi tamamen iptal edecekler.

Bu nedenle Ester Mordehay’ın yolunu seçer, yani Haman’ı festivale davet eder. Bu demektir ki o Mordehay’ın emrettiği gibi sol çizgiyi uzatır ve solu sağın içine dâhil eder böylece tüm Hohma alımı, Hohma’’yı alma amacıyla değil, Hasadim alma amacıyla yapılır. Bu şekilde aşağıdaki ışıklar ifşa olur.

Bu Megillat Ester’in anlamıdır. Orada ifşa olmasına rağmen Ester gizliliği alır.

En yüce konuların derinliğini anlamakla ödüllendirilmemiş olsak da, kutsal sözlerini duyma ayrıcalığına eriştiğimiz Baal HaSulam’ın yolunda yürümeyi dileyelim.

Dostunuz, Baruh Şalom HaLevi Aşlag

Baal HaSulam’ın oğlu

Telif Hakkı © 1996 - 2015 Bnei Baruh. Tüm hakları saklıdır.
Bu sitede sunulan tüm materyal, Bnei Baruh Kabala Eğitim ve Araştırma Enstitüsü tarafından dünyanın ıslahı ve hayatın iyileştirilmesi amacı ile sunulmaktadır.
Bu nedenle, içeriği değiştirilmediği ve kaynağına gönderme yapıldığı takdirde, tüm materyalin kullanımına ve dağıtımına izin verilmiştir.
19 - 0,081