e-posta ile Paylaş

GÖNDER

Kabala İlmi, dünyadaki tüm ilimleri kapsar.
Baal HaSulam “Özgürlük”
“Bu ilim, gizliliğin sonunda çocuklara bile ifşa olacaktır.”
Baal HaSulam “Kabala Öğretisi ve Özü”
Son neslin günleri yaklaştığında, çocuklar bile, kurtuluşu ve sonu bilip, bu ilmin sırlarını bulacaklardır.
Sulam’ın Önsözü ile Zohar Kitabı
“Ben’i arayanlar, Ben’i bulacaklar” ve yazdığı gibi , “Aradım ve bulamadım, buna inanmayın.”
Baal HaSulam “On Sefirot Çalışmasına Giriş”
MENÜ

KABALA KÜTÜPHANESİ

Ana Sayfa > Sabah Dersi Materyalleri > Kabala Kütüphanesi > Sabah Dersi 2022 > Sabah Dersi Materyali – Beni Sen Yaptın – 25 Nisan

Sabah Dersi Materyali – Beni Sen Yaptın – 25 Nisan

1) Rabaş, 76. Mektup

“Eğer Ben’im yasalarımda yürüyor ve Ben’im emirlerimi yapıyor gibi yerine getiriyorsan.” Kutsal Zohar sorar, “Orada zaten ‘yürü’ ve ‘yerine getir’ diyorsa, neden bir de ‘yapmak’?” Şöyle cevap verir, “Tora’nın Mitzvot’larını yerine getiren ve O’nun yolunda yürüyen için bu, O’nu yukarıda yapmak gibidir. Yaradan der ki, ‘o Ben’i yapar gibi.’ Bu ‘yapıyor gibi’ sözünün anlamıdır, tıpkı Ben’i sen yaptın gibi.”

2) Rabaş, 76. Mektup

Yaradan yolunda yürüyenin Yaradan’ı yapmasının ne demek olduğunu anlamalıyız. Kişi nasıl böyle bir şey düşünebilir?

Bilinir ki, “Tüm dünya O’nun ihtişamıyla doludur.” Bu her insanın inanması gereken şeydir, şöyle yazdığı gibi “Ben yeri ve göğü doldururum.” Ancak Yaradan, seçim şansımız olması ve O’nu görmememiz için gizliliği yarattı, böylece sonrasında inanç için —Yaradan’ın “tüm dünyaları doldurduğuna ve tüm dünyaları kapladığına” inanmak—bir yer olur. Kişi Tora ve Mitzvot’a bağlandığında Yaradan ona kendini ifşa eder ve kişi Yaradan’ın dünyanın yöneticisi olduğunu görür.

Böylece insan ona hükmedecek kralı yaratır. Bu demektir ki, kişi Yaradan’ı dünyanın yöneticisi olarak hisseder ve bu insanın Yaradan’ı kendi üzerinde kral yapması olarak kabul edilir.

3) Rabaş, Makale 30, Çalışmada, “Yasa ve Yönetmelik Yaradan’ın Adıdır,” Nedir (1990)

Buna göre yazılanları yorumlamalıyız: “Kim Tora’nın Mitzvot’unu yerine getirir ve O’nun yollarında yürürse, yukarıda O’nu yapmış gibidir. Yaradan, ‘Beni yapmış gibi’ dedi. Ve onlar bunu belirlediler. Bu nedenle, ZA ve Malhut olan bir yasa ve kural olarak ‘onları yapın’. Bu, Tora’nın Mitzvot’unu gerçekleştirerek ve O’nun yollarında yürüyerek, bir kişi ruhunun kökünde, yukarıdaki Malhut’un ZA gibi ihsan etmek için çalışmasına neden olur. Buna “bir olmak” denir. Buna göre, “ve onları yap” sözünün anlamı, “yasa” ve “kural” olarak adlandırılan ZA ve Malhut’un bu birleşmesini yapma niyetidir.  Ve buna  “Yaradan ve Şehina’nın birleşmesi” denir. Yaratılanların yapması gereken iş budur.

Bunun anlamı şudur, iki isim oldukları için yaratılanlar birleşmeyi gerçekleştirmeli, böylece bir olmalıdırlar. Yaratılanların hepsi bütünlüklerine kavuştuğunda, yani hepsi ruhlarının kökünde ıslah olduklarında, “O gün Rab birdir ve O’nun adı Birdir” ayeti gerçekleşecektir. “Ve onları yap” diye yazılan iş budur.

4) Rabaş, Not 940, Kalpteki Nokta

Tapınak yıkıldığı zaman, “Bana bir kutsal bir yer yapsınlar ve ben onların arasında oturacağım” diye yazılmıştır. Bu kalpteki noktaya işaret eder, Yaradan’ın ışığı için kutsal bir yer olmalıdır. Yazıldığı üzere “ve ben onların arasında oturacağım.” Bu nedenle kişi içinde Kutsallık için bir yer inşa etmeye gayret etmelidir ve bu yapı üst bolluğun girmesi için uygun olmalıdır, ihsan edenden alana akana bolluk denir. Ancak kurala göre, ihsan edenle alan arasında form eşitliği olmalıdır ve alan da anladığımız üzere ihsan etme niyetinde olmalıdır, tıpkı ihsan eden gibi.

Buna yapma koşulu denir, yazıldığı üzere; “bana kutsal bir yer yap,” bir yer yapmak, ışığın içinde değil kabın içinde vuku bulur, zira ışık Yaradan’a aittir, yalnız ameller yaratılanlara aittir.

5) Rabaş, Makale 13, Çalışmada ‘Zayıf Olanın Eline Güçlüyü Verdin’ Ne Demektir? (1991)

İnsanın kalbi Yaradan için bir Tapınak olmalıdır, şöyle yazıldığı gibi, “Ve bena bir mabet yapsınlar ki, aralarında oturabileyim.” Bilgelerimizin dediği gibi, kişi Şehina’nın mevcudiyeti ile ödüllendirilmelidir, “Merhametli olanın kalbe ihtiyacı vardır”, yani Yaradan’ın ihtiyacı olan tek şey, ona vermek istediğini vermek için insanın kalbidir.

6) Zohar,  Nasso, 105-106

“Bana bir tapınak yapsınlar, ben de onların arasında oturayım” diye yazılmıştır. “Bana bir Tapınak yapsınlar” herhangi bir Tapınaktır, çünkü dünyadaki herhangi bir sinagoga “Tapınak” denir. Sinagoga ilk gelen Şehina [İlahilik] olduğundan, “Ve onların arasında yaşayacağım”.

On kişiden az olmayan cemaati tamamladıklarından ve Şehina’da ilk kutsallaştırılan kişiler olduklarından, Sinagogdaki ilk on kişinin arasında olan adama ne mutlu. Sinagogda aynı anda on kişi olmalı ve organların bütünlüğünü geciktirmemek için birer birer gelmemeli. On tanesinin tümü, Şehina’nın mevcut olduğu bir vücudun organları gibidir.

7) Rabaş, Makale 26, Yakın Bir Yol ve Uzak bir Yol (1986)

Baal HaSulam’ın dediği gibi, Yaradan’ın ifşa olduğu yere Şehina denir ve Yaradan’a Şohen denir. Ama O’na ne zaman Şohen denir ki? Şohen’e ulaşan biri olduğu zaman. O zaman der ki, Şohen ve Şehina iki şey değil, tek ve birdir. Yani, Şohen, ‘Kli’si (kap) olmayan ışık’tır ve Şehina, Yaradan’ın ifşa olduğu yerdir. Bunun ardından, Yaradan’ın ifşa olduğu yerdeki her şeyin tamamı Yaradan’dır, başka bir şey değil. Yalnız ışık ve kap vardır, yani ışığı edinen bir Kli vardır.

Dolayısıyla Yaradan’ın adını koymayı seçtiği yer, öğrendiğimiz gibi, Yaradan’ı memnun etmek için, alma kaplarımızı düzeltmemiz gereken yerdir. Form eşitliğinin anlamı budur. Sonra, o yerde Yaradan’ın adı belirir.

8) Rabaş, Makale 47, Çalışmada, Sağ ve Solun Zıt Olması Ne Anlama Gelir (1991)

Eylemle başlayıp eylemle bitirdiğimiz için “ve onları yapın” diye yazılmıştır, ancak arada bir ayrım vardır, yani kişi ihsan etme kaplarıyla ödüllendirilmeden önce ve ihsan etme kaplarıyla ödüllendirildikten sonra. Bu, eylemler aracılığıyla Kelim ile ödüllendirildiği ve ardından eylemler aracılığıyla ışıkla ödüllendirildiği anlamına gelir. Buna “yaptığın her şeyde bilge olasın” denir, yani daha sonra “Beni Öğren ve Tanı” ile ödüllendirilir.

9) Rabaş, Makale 557, Ohr Hozer’e Dair

Üst ışıklar kişi için zaten hazırlanmıştır; “İnek, buzağının emmek istediğinden daha fazlasını emzirmek ister” ve tek ihtiyacımız olan şey Kli’di. Tzimtzum’dan sonra bu Kli, Masach ve Ohr Hozer olarak adlandırılır ve bu, yukarıyı aşağıya bağlayan şeydir.

Yani, bununla, aşağıdaki yukarıdakine bağlanır. Bu bağlantı mevcut olmadığında, alttaki yukarıdakini göremez ve yukarıdaki, aşağıdakinin bakış açısından yok sayılır. Bu nedenle, kişi Yaradan uğruna çalışmaya başlayana kadar, o ölçüde, üst ışıkla bağlantı kurar. Ve bağlantısının ölçüsünde edinir.

10) Baal HaSulam, Şamati 57- O’nun Rızası İçin

Aşağıyı yönetecek bir arzuyu yukarıda uyandırmamız gerekir.

Sadece arzumuzun olması yeterli değildir, ihsan eden tarafından da iyi bir rıza olması gerekir. Yaratılanlara genel anlamda iyilik yapma arzusu olmasına rağmen, O hala bizim arzumuzun O’nun arzusunu uyandırmasını bekler. Başka bir deyişle, O’nun arzusunu uyandıramazsak, hala alan tarafındakinin arzusu bütün bir arzu haline gelmemiş demektir.

11) Baal HaSulam, Şamati 4, Çalışmada, Yaradan’ın Önünde Kendini Sıfırlarken Kişinin Hissettiğiniz Ağırlık Nedir?

Kişinin temel çalışması sadece Yaratan’ın varlığının hissine gelebilmek, yani Yaratan’ın varlığını hissedebilmektir: Ve “tüm dünyanın O’nun ihtişamı ile dolu olduğunu görmek.” Kişinin tüm çalışması budur, yani tüm kuvvetiyle yaptığı çalışma sadece bu koşula ulaşmak içindir, başka hiçbir şey için değildir.

Kişi bir şeyin sahibi olacağı gibi bir yanılgı içerisine girmemelidir, zira kişinin sadece bir tek şeye ihtiyacı vardır, bu Yaratan’a inançtır. Başka hiçbir şey düşünmemelidir ve yaptığı tüm çalışmanın ödülü sadece Yaratan inancı edinmek olmalıdır.

12) Baal HaSulam, 14. Mektup

Maneviyattaki tüm çoğaltım bu dünyanın maddeselliğinden özümsenen harflere dayanır, tıpkı “karanlığın yaratıcısı,” gibi. Burada ilave bir şey yenilik değil, karanlığın yaratımı, ışığın iyiliğini ifşa eden Merkava (araba/yapı) vardır. Öyle görünüyor ki, Yaradan’ın Kendisi onun kalbini taşlaştırmıştır. Neden? Çünkü ihtiyacım olan harflerdir.

13) Baal HaSulam, 38. Mektup

En önemlisi çalışmadır, yani sıradan bir çalışmanın önemsenmediği, yalnızca “emek” denilen sıradanlığın ötesindeki O’nun çalışması için özlem duymak. Bu tıpkı doymak için bir somun ekmeğe ihtiyacı olan bir insanın durumuna benzer. Tüm yedikleri, “doyurucu yemek” hedefine ulaşmaz ama somunun son lokması ulaşır. Bu lokma tüm küçüklüğüne rağmen, yemeğin yeterliliğini belirleyen şeydir.

Benzer şekilde, her hizmette Yaradan yalnızca sıradanın ötesindeki parçaları çeker ve onlar O’nun yüzünün ışığını alacak olan harfler ve Kelim olur.

14) Rabaş, Not 217, Koş Sevgilim

Kişinin kendisine “yaratılan” demesi yüce bir kuraldır, yani sadece ona tek başına. Onun dışındakiler zaten kutsal Şehina olarak kabul edilir. Buradan çağdaşları için dua ettiğinde, sürgünde olan ve tüm kurtuluşlara ihtiyaç duyan kutsal Şehina için dua ettiği düşünüldüğü sonucu çıkar. Sonsuzluğun anlamı budur ve tam da bu şekilde merhamet ışığı ifşa olabilir.

15) Rabaş, Makale 386, Bu, Yaradan’ın Yaptığı Gündür

“Bu Yaradan’ın yaptığı gündür; bunun içinde keyif alacağız ve mutlu olacağız.” “Bu … gündür,” sözünün anlamı “buna,” “gün,” denir, başka bir şeye değil. Yaradan’ın “yaptığı,” nedir? Bu herkes “bunun içinde keyif alacak ve mutlu olacak” demektir.   “Bunun içinde,” Yaradan’ın içinde, yani Yaradan ile Dvekut içinde demektir ki buna “form eşitliği,” denir. Anlamı şudur, herkes Yaradan’a memnuniyet ihsan etmekten daha büyük bir şey olmadığını anlayacaktır. Umut ettiğimiz şey budur. Genel halk bu dereceye ulaştığı zaman, buna “ıslahın sonu,” denecektir.

Telif Hakkı © 1996 - 2015 Bnei Baruh. Tüm hakları saklıdır.
Bu sitede sunulan tüm materyal, Bnei Baruh Kabala Eğitim ve Araştırma Enstitüsü tarafından dünyanın ıslahı ve hayatın iyileştirilmesi amacı ile sunulmaktadır.
Bu nedenle, içeriği değiştirilmediği ve kaynağına gönderme yapıldığı takdirde, tüm materyalin kullanımına ve dağıtımına izin verilmiştir.
19 - 0,101