e-posta ile Paylaş

GÖNDER

Kabala İlmi, dünyadaki tüm ilimleri kapsar.
Baal HaSulam “Özgürlük”
“Bu ilim, gizliliğin sonunda çocuklara bile ifşa olacaktır.”
Baal HaSulam “Kabala Öğretisi ve Özü”
Son neslin günleri yaklaştığında, çocuklar bile, kurtuluşu ve sonu bilip, bu ilmin sırlarını bulacaklardır.
Sulam’ın Önsözü ile Zohar Kitabı
“Ben’i arayanlar, Ben’i bulacaklar” ve yazdığı gibi , “Aradım ve bulamadım, buna inanmayın.”
Baal HaSulam “On Sefirot Çalışmasına Giriş”
MENÜ

KABALA KÜTÜPHANESİ

Ana Sayfa > Sabah Dersi Materyalleri > Kabala Kütüphanesi > Sabah Dersi 2021 > Sabah Dersi Materyali – Dağıtımın Önemi – 2 Ekim

Sabah Dersi Materyali – Dağıtımın Önemi – 2 Ekim

1) Baal HaSulam, Karşılıklı Sorumluluk, Arvut, 20

Dünyanın ıslahının sonu tüm insanları Yaradan’ın amacına getirmekle olacak, şöyle yazılmıştır: “Ve hükümdar tüm yeryüzünün Kralı olacak, o günde Hükümdar Bir ve O’nun adı Bir olacak”.

2) Baal HaSulam, Zohar Kitabına Giriş, Madde 63 (Rav tarafından sadeleştirilmiş)

Neslimizde, ruhların özünün çok kötü olmasına ve bu nedenle bugüne kadar düzeltilememiş olmasına rağmen, gene de genel ruhun kusursuz formuna ulaşana kadar ruh sistemini tamamlayan kişiler bunlardır ve bu iş onlarsız tamamlanamaz. Bunun nedeni, NHY Kelim’inin tamamlanmış olması ve şimdi Kelim tam ölçüde olduğu için NRN’ın bütün ışıklarını çekiyor olmasıdır. Bu nedenle, ancak bu aşağıdaki ruhların tamamlanmasının ardından en yüksek ışıklar ortaya çıkabilir.

3) Baal HaSulam, “Mesih’in Borazanı”

Geniş kitlelere saklı olan bilgeliğin ifşa edilmesi; tam bir kurtuluştan önce yerine getirilmesi gereken gerekli bir ön koşuldur.

4) Baal HaSulam, “Mesih’in Borazanı”

Dağıtımın kitlelere yapılmasına “Şofar” denir. Tıpkı sesi büyük mesafe kat eden Şofar gibi, ilmin yankısı tüm dünyaya yayılacak; öyle ki insanlar duyacak ve erdemli bir halkta, kutsi bir ilim olduğunu kabul edecekler.

5) Baal HaSulam, Panim Meirot Umasbirot Kitabına Giriş, Madde 5

İlk ihtiyacımız olan şey ulus içindeki gerçek bilgeliğin büyük ölçüde yayılmasıdır, böylece Mesihimizden faydayı hak edebiliriz. Sonuç olarak, bilgeliğin genişlemesi ve Mesihimizin gelişi birbirine bağlıdır. Bu nedenle, bilgeliğin ulus geneline yayılmasını hızlandırmak için öğretim merkezleri açmalı ve kitaplar yazmalıyız.

6) Baal HaSulam, “Mesih’in Borazanı”

Bu tür sırları açıklamak için bir haberci ve bir yazar olmaya, onları köklerine kadar az çok anlamaya layık olmadığımı benden daha iyi kim bilir. Öyleyse Yaradan bana bunu neden yaptı? Bunun tek sebebi, tam bir kurtuluşun eşiğinde duran son nesil olduğu için, neslin buna layık olmasıdır. Bu nedenle sırların ifşası olan Mesih’in Şofarı’nın sesini işitmeye başlamaya değer.

7) Baal HaSulam, Kabala Öğretisi ve Özü

Gerçeğin ilminin ifşasına izin verilen böyle bir nesilde doğduğum için çok memnunum. Ve şöyle sormalısınız, “İzin verildiğini nereden bileyim?” Şu cevabı veririm, ifşa etmek için izin verildim. Şimdiye kadar, halka açık olarak iştigal etmenin ve her kelimeyi bütünüyle açıklamanın yolları hiç bir bilgeye ifşa olmamıştır… Yaradan’ın bana sonuna kadar verdiği şey budur. Bunun öğreticinin yüceliğine değil, neslin koşuluna bağlı olduğunu kabul ediyoruz. Bu nedenle, ilmi ifşa etme hareketiyle ilgili ödüllendirilmemin neslimden dolayı olduğunu söyledim.

8) Baal HaSulam, TES, On Sefirot’un Çalışılmasına Giriş, Madde 30

Bu sırların ifşa edilmesi sadece yasak olmayıp, aksine onları ifşa etmek büyük bir Mitzva’dır [emir] (Pesachim 119’da yazıldığı gibi).

Ve bunları nasıl ifşa edeceğini bilen ve ifşa edenin ödülü çoktur. Bunun nedeni, bu ışıkları birçok kişiye, özellikle de çoğunluğa ifşa etmek, Mesih’in, yakında günümüzde, gelişine bağlı olmasıdır, yakında günümüzde olsun, Amin.

9) Bal Şem Tov, Keter Şem Tov

Mesih’e sordum, “Ne zaman geleceksin?” Bana şöyle cevap verdi, “Bunu şöyle anlayacaksın: Öğretin dünyada bilindiğinde ve açığa çıktığında ve pınarların fışkırdığında -sana öğrettiklerim ve senin elde ettiklerinle- ve onlar da birleşebilecek ve yükselebilecekler, tıpkı senin gibi, böylece tüm Klipot [kabukları] yok olacak ve bu iyi niyet ve kurtuluş zamanı olacaktır.

10) Rav Kuk, Ikvey HaTzon (Sürünün Ayak Sesleri), 54

Daha önce sadece en büyük ve en mükemmel olan tarafından bilinen büyük manevi sorular, çeşitli derecelerde tüm insanlar tarafından bilinmelidir. Yüce ve ulvi sözler, yüksek kalelerinden sıradan olana, sıradan düzeyin derinliğine indirilmelidir. Bu, büyük bir ruh zenginliği ve sürekli uygulamayı gerektirir. Ancak o zaman zihin genişleyecek ve dil, en derin meseleleri bile hafif ve popüler bir üslupla ifade edilerek, susuz ruhları doyurmaya yetecek kadar açıklığa kavuşturulacaktır.

11) Baal HaSulam, Tek Emir (Mitzva)

Lişma’yı edinme başarısını garanti eden ilk ve tek Mitzva, insanın gereksinimlerin haricinde kendisi için değil, başkaları için çalışmasıdır. Geri kalan zamanda, halk için çalışmalıdır: ezilenleri ve dünyadaki kurtuluşa ve faydaya ihtiyacı olan her varlığı kurtarmak için.

12) Degel Mahaneh Efraim, BeŞalah

Yaradan’a gerçekten hizmet etmek isteyen biri, kendini tüm yaratılanlara dâhil etmeli, kendini tüm ruhlarla birleştirmeli, kendini onlara dâhil etmeli ve onunla birlikte olmalıdır. Yani, kendiniz için sadece, Şehina’yı birleştirmek için gerekli olan şeyleri bırakmalısınız. Bu, yakınlığı ve birçok insanı gerektirir, çünkü ne kadar çok insan Yaradan’a hizmet ederse, Şehina’nın ışığı onlara o kadar çok görünür. Bu sebepten ötürü, kişi kendini, tüm insanlara ve tüm yaratılışa kendini dâhil etmelidir ve her şeyi kendi köklerine, Şehina’nın ıslahına yükseltmelidir.

13) Maor Eynaim, Yitro

Tüm dünyanın tüm yaratılmış varlıklarının, canlılığını her zaman, Yaradan’dan almak zorunda olduğu bilinir. Bu nedenle, erdemli olan, Yaradan ile tüm dünya arasında bir geçiş ortamı olmalıdır, her şeyi O’na bağlamalı, bir yol yapmalı, bolluk ve canlılık için bir geçiş sağlamalıdır ve aşağıya doğru tüm yaratılanlara doğru akan bir geçiş hattı oluşturmalıdır. Semayı ve yeri birbirine bağlayan; tüm dünyayı Yaradan’a bağlayan kişi böylece O’ndan asla ayrılmayacaktır.

14) Rabaş, Makale 15, Çoğunluğun Duası (1986)

Tavsiye, tüm kolektif için istemektir. Diğer bir deyişle, eksikliğini hissettiği ve yerine getirilmesini istediği her şey için, kişi kendisinin bir istisna olduğunu ya da kolektifin sahip olduğundan daha fazlasını hak ettiğini söylememelidir. Aksine, “Kendi halkım arasında yaşarım,” yani kolektifin tamamı için isterim, çünkü kendim için hiçbir şey istemediğim fakat sadece Yaradan’ın memnun olmasını istediğim bir koşula gelmeyi arzularım. Dolayısıyla, Yaradan’ın benden hoşnut olması ya da başkalarından hoşnut olması benim için hiç fark etmez.

15) Baal HaSulam, 4. Mektup

Tanrı’nın kutsandığı yere gitmemen ve ruhundan düşen tüm o zayıf organları toplayıp tek bir beden haline getirmemen haricinde hiçbir eksikliğin yok.

16) Baal HaSulam, Panim Meirot Umasbirot Kitabına Giriş, Madde 22

Kişi kendisi için değil, tüm zincir için yaşar. Böylece zincirin her bir parçası yaşam ışığını kendi içine almaz, ama sadece hayatın ışığını tüm zincire dağıtır.

17) Baal HaSulam, Son Neslin Yazıları

Yaşamın yönü, O’nunla bir olmayı edinmek, kesinlikle Yaradan’a fayda sağlamak ve halkı O’nunla bir olmayı edinmekle ödüllendirmektir.

18) Rabaş, Makale 11, Purim Ve Emir: O Bilmeyene Kadar (1987)

Yaradılışın amacında var olan haz ve keyfi tüm dünyanın almasına neden olarak, kişinin Yaradan’ın bir ortağı haline geldiği için, onun aracılığıyla herkesin yaratılışın amacına ulaşacağı yardımı gelecektir. Böylece, kişi Yaradan’ın ortağı haline gelir, yazıldığı üzere, “Ben haz ve zevk vermek isteyerek yaratmaya başlarım ve İsrail, üst bolluğu almaya uygun Kelim [kapları] yaparak hedefi gerçekleştirmek için çaba sarf eder.

19) Baal HaSulam, Arvut (Karşılıklı Sorumluluk), Madde 28

Dolayısıyla şimdi, Sesime kulak verirseniz ve Sözümü tutarsanız,” yani, size burada söylediğime söz verin, tüm insanlar içinde benim hazinem olacağınıza. Siz, benim hazinem olacaksınız ve bedenin arınma ve temizlenme kıvılcımları sizden tüm insanlara ve tüm dünya uluslarına geçecek, zira dünya ulusları henüz buna hazır değiller. Her halükârda, şimdi bir ulusla başlamam gerekiyor ki tüm uluslara çare olsun. Ve bu yüzden şöyle bitiriyor, “zira tüm yeryüzü benimdir,” yani, yeryüzünün tüm insanları bana aittir, sizin gibi ve bana tutunmak kaderlerinde vardır. Ancak şimdi, hâlâ bu görevi yerine getiremezken, erdemli insanlara ihtiyacım var.

20) Baal HaSulam, “Baal HaSulam’ın Kehaneti”

Bunca günden sonra, Rab tarafından seçildiğim tüm vaatleri ve kaderleri dikkatle dinledim, ancak onlarda ne tatmin ne de bu dünyanın sakinleriyle konuşacak ve onları O’nun bana söylediği gibi, Tanrı’nın iradesine götürecek sözler buldum. Ben doymuş ve kutsamışken, o zavallılarla alay ediyormuş gibi neşeyle yürürken, kendini beğenmiş, Rab’be ve O’nun yaratışına iftira atan insanların arasında yürüyemedim.

Meseleler kalbimin derinliklerine kadar dokundu ve şuna karar verdim, ne olursa olsun, yüce derecemden iniyor olsam bile, bana kehanet ve bilgeliğe erişim vermesi ve dünyanın kimsesiz insanlarına yardım edecek bilgiyi vermek için, onları benimle aynı derecede bilgelik ve hoşluğa ulaştıracak sözler için, Rab’be içten bir dua etmeliyim.

Telif Hakkı © 1996 - 2015 Bnei Baruh. Tüm hakları saklıdır.
Bu sitede sunulan tüm materyal, Bnei Baruh Kabala Eğitim ve Araştırma Enstitüsü tarafından dünyanın ıslahı ve hayatın iyileştirilmesi amacı ile sunulmaktadır.
Bu nedenle, içeriği değiştirilmediği ve kaynağına gönderme yapıldığı takdirde, tüm materyalin kullanımına ve dağıtımına izin verilmiştir.
19 - 0,090