e-posta ile Paylaş

GÖNDER

Kabala İlmi, dünyadaki tüm ilimleri kapsar.
Baal HaSulam “Özgürlük”
“Bu ilim, gizliliğin sonunda çocuklara bile ifşa olacaktır.”
Baal HaSulam “Kabala Öğretisi ve Özü”
Son neslin günleri yaklaştığında, çocuklar bile, kurtuluşu ve sonu bilip, bu ilmin sırlarını bulacaklardır.
Sulam’ın Önsözü ile Zohar Kitabı
“Ben’i arayanlar, Ben’i bulacaklar” ve yazdığı gibi , “Aradım ve bulamadım, buna inanmayın.”
Baal HaSulam “On Sefirot Çalışmasına Giriş”
MENÜ

KABALA KÜTÜPHANESİ

Sen Geldiğinde

Not 470

Eylül 1979

“Tanrınız Efendi’nin size miras olarak verdiği toprağa geldiğinizde, onu miras alacak ve içinde yaşayacaksınız.” RAŞİ, “Toprağı fethedip, onu paylaşana kadar ilk meyveyi vermekle yükümlü değillerdi” şeklinde yorumlamıştır.

İma vasıtasıyla, insanın çalışmasının, gün boyu mümkün olduğunca Yaradan yolunda meşgul olmak olduğu şeklinde yorumlamalıyız. Kişi gününün nasıl geçtiğini düşündüğünde, buna “toprağı fethetmek” denir ve sonra çalışmanın düzenini – kimin için çalıştığını, yani kimin iyiliği için çalıştığını – ayırmaya başlar. O zaman, Adameh la Elyon [Ben En Yüce gibi olacağım] sözlerinden “Ve Ademah’ın [toprağın] ilk ürünlerinden bir kısmını alacaksınız” diye yazılmıştır.

Bu demektir ki, kişi önce meyvelerinin kendisine form eşitliği niteliğini verip vermediğine bakmalıdır, zira ilk önce çalışmamızın meyve verip vermediğini görmeliyiz, çünkü “kötü eğilimi Ben yarattım; Tora’yı da şifa olarak yarattım. “

Eğer kişi form eşitliği olan “şifa” ile ödüllendiriliyorsa, çalışması sırasında ne ölçüde form eşitliğine sahip olduğunu ve çalışmasından sonra geriye ne kaldığını görmelidir.

Eğer kişi çalışmasının olması gerektiği gibi olmadığını görürse, “Cevap vermelisin ve … ‘Arami babama hizmet ediyor’ demelisin.” “Ve sen cevaplayacaksın.” diye yazılmasının nedeni, her seferinde kişiyi farklı bir şekilde aldatan bir sahtekâr olan ve temelde ona davranışlarını ıslah etmesine gerek olmadığını gösteren bir kötü eğilim olmasındandır.

RAŞİ, bunu sesi yükseltmek olarak yorumlamıştır. Yani, yüksek sesle bağırmalıyız ki o da kalbinde hala bir aldatıcının olduğunu iyice duysun. Yine de kişi bir şeyden mutlu olmalıdır: her şeye rağmen gerçek durumunu görmek için, gerçeğe ulaşmıştır.

“Efendi’nin size verdiği tüm o iyiliklerle sevineceksiniz” ifadesinin anlamı budur. “İyi”, kişinin gerçek meyvelerle ödüllendirildiği zaman anlamına gelir.

“Tüm iyilikler”, yine de kötülüğü görmekle ödüllendirildiği için mutlu olması gerektiği anlamına gelir, böylece kötülüğü tanıyarak iyiliğe ulaşabilir. Bu nedenle, “tüm iyilikler”, iyilik için Kli [kap] olan, kötü anlamına gelir. Bundan dolayı kişi mutlu olmalıdır, yani kişi her zaman mutlu olmalıdır çünkü aksi takdirde Sitra Ahra’ya [diğer tarafa] bağlıdır.

Yine de, kişi sevinci ancak bazı mevcut gerçekler aracılığıyla hissedebilir ya da henüz gerçeği görmeye gelmemişse, o zaman bütünlüğe sahip olduğunu düşünerek sevinç duyar. Gerçeği görmeye başladığında, gerçeği görmekle ödüllendirildiği için mutlu olmalıdır. Daha sonra, gerçekle ödüllendirildiği için de gerçek bir sevinçle ödüllendirilir ve sonra ilk meyveleri getirir.

İlk meyveler, “Gözyaşları içinde ekenler sevinç içinde biçeceklerdir” sözünde olduğu gibi, çalışma yoluyla ortaya çıkan meyvelerdir. “Ekim” demek, sahip olduğu her şeyi çürüyene kadar toprağa koyması ve elinde hiçbir şeyi kalmaması demektir. Yani, kişi sahip olduğu en ufak bir parçayı bile kaybeder.

Dolayısıyla, o sırada tutunacak hiçbir şeyi olmadığı için gözyaşları döker ve içindeki olumsuzluktan dolayı hissettiği acı, daha sonra doldurulabilecek olan Kelim’dir [kaplar]. Bu, “Gözyaşları içinde ekenler sevinç içinde biçecekler” olarak adlandırılır. Bunlar, Kli [kap] ve ışık, eksiklik ve doluluk, olumsuzluk ve olumluluktur. Bunu, kişi ışıkla ödüllendirildiğinde, sahip olduğu eksikliklere geri dönmesi takip eder.

Bu yüzden, “Baba’ma hizmet eden Arami, ve Mısır’a doğru gitti.” der. Bu, Baal HaSulam’ın dediği gibi, “Gadlut [büyüklük / yetişkinlik] zamanında, daha önce deneyimlediklerimizden korku duymalıyız (bkz.”Havakuk İçin Bir Dua” makalesi, “Zohar Kitabı’na Giriş”).

Telif Hakkı © 1996 - 2015 Bnei Baruh. Tüm hakları saklıdır.
Bu sitede sunulan tüm materyal, Bnei Baruh Kabala Eğitim ve Araştırma Enstitüsü tarafından dünyanın ıslahı ve hayatın iyileştirilmesi amacı ile sunulmaktadır.
Bu nedenle, içeriği değiştirilmediği ve kaynağına gönderme yapıldığı takdirde, tüm materyalin kullanımına ve dağıtımına izin verilmiştir.
22 - 1,101