e-posta ile Paylaş

GÖNDER

Kabala İlmi, dünyadaki tüm ilimleri kapsar.
Baal HaSulam “Özgürlük”
“Bu ilim, gizliliğin sonunda çocuklara bile ifşa olacaktır.”
Baal HaSulam “Kabala Öğretisi ve Özü”
Son neslin günleri yaklaştığında, çocuklar bile, kurtuluşu ve sonu bilip, bu ilmin sırlarını bulacaklardır.
Sulam’ın Önsözü ile Zohar Kitabı
“Ben’i arayanlar, Ben’i bulacaklar” ve yazdığı gibi , “Aradım ve bulamadım, buna inanmayın.”
Baal HaSulam “On Sefirot Çalışmasına Giriş”
MENÜ

KABALA KÜTÜPHANESİ

Kişi Bir Bina İnşa Eder

Not 285

1962

Bu dünyada kişi bir bina inşa eder ve sonra onu mahveder. Ama gelecekte inşa etmeyecek ve sonra ikamet etmeyecektir.

Bu dünyaya Lo Lişma [Onun uğruna değil] denir ve geleceğe Lişma [Onun uğruna] denir, çünkü Lo Lişma’dan Lişma’ya geliriz. Lo Lişma’da bulunan şimdinin yerine “bu dünya” denir, bu bir kişinin şu anda olduğu yerdir. “Gelecekte” daha sonra anlamına gelir, kişi Lişma’ya geldiğinde.

Bir bina, bir kişinin Yaradan için değil başkaları için Tora ile meşgul olması anlamına gelir. Kişinin bir bina inşa ettiği kabul edilir, Onu Baneicha (oğullarınız) olarak değil fakat Boneycha (sizi inşa edenler) olarak, başkaları için telaffuz edin, zira onun amacı kendi menfaati için değildir. Yani Tora ve Mitzvot [emirler] ile kişi Yaradan’a memnuniyet getirir, çünkü bununla kendisi Yaradan’a yaklaşacaktır ve “Yaradan alttakilerde yaşamayı arzular.” sözleri onda gerçek olacaktır. Bunun yerine kişi, başkaları için çalışır.

Ama gelecekte kişi Lişma ile meşgul olduğunda, kendi çalışmasından faydalanmak için, kendisi için inşa edecektir.

“Bu dünyayı” da yorumlamalıyız. Bir kişi kendi iyiliği için Tora ve Mitzvotla uğraştığında, amaç almak için olduğunda inşa ediyor olduğu binadan yararlanamaz.

Bir saat Tora ve bir saat dua, bir tuğlanın üzerindeki tuğlaya benzer. Bununla, kişinin Tora ve Mitzvot’taki çalışmasının değerine göre büyük bir bina yapılır. Gizlenmiş ışıkla doldurulabilen bu Kelim [kaplar], “İsmimi andığım her yerde” de ve “gizemleri bilen, aptallığa geri dönmeyeceğine tanıklık edene kadar” da olduğu gibidir, o zaman “Sana geleceğim ve seni kutsayacağım” ve kişinin hazırladığı Kelim’de (kaplar) Yaradan’ın kutsaması olacaktır.

Buna “Tapınağın inşası” denir ancak bu sadece kişinin çalışması Yaradan uğruna ise böyledir. O zaman kişi Yaradan’ın kutsamasından yararlanabilir. Buradan kişinin inşa ettiği binada yaşadığı sonucu çıkar. Yine de bu sadece bir sonraki dünya içindir. Lişma’nın maneviyatı için çalışan bir kişinin, bu dünyaya “şimdiki zaman” denildiği için, bulunduğu yer şimdidir, burası “bir kişi daima Tora ve Mitzvot Lo Lişma’yı öğrenmeli” de olduğu gibidir.

Sonrasına, Zohar’da yazıldığı gibi yaklaşan ve gelen bir dünya anlamında ve bilgelerin “Lişma’ya gelmek” dediği “gelecek” denir. O zaman onlar inşa etmeden Tora ve Mitzvot’la meşgul olacaklar ardından oturacaklardır, fakat onun kendisinin amacı Lişma olduğundan, Tora’nın sırları ona açıklanır ve o çağlayan bir ırmak haline gelir.

Ama Lo Lişma’da, bilgelerimizin söyledikleri onun hakkında söylenebilir: “Biri öğretmek için çıkar.” yani bu onun aracılığıyla bir kişinin öğretmek için çıkma ayrıcalığına sahip olduğu anlamına gelir. Buradan kişinin Tora ve Mitzvot ile çaba sarf ettiği ve başkalarının -öğretmek için ortaya çıkanların- bundan faydalandığı sonucu çıkar. “Ödüllendirilirse, kendi payını ve dostunun Cennet Bahçesi’ndeki payını alır,”ın anlamı budur.

Telif Hakkı © 1996 - 2015 Bnei Baruh. Tüm hakları saklıdır.
Bu sitede sunulan tüm materyal, Bnei Baruh Kabala Eğitim ve Araştırma Enstitüsü tarafından dünyanın ıslahı ve hayatın iyileştirilmesi amacı ile sunulmaktadır.
Bu nedenle, içeriği değiştirilmediği ve kaynağına gönderme yapıldığı takdirde, tüm materyalin kullanımına ve dağıtımına izin verilmiştir.
19 - 0,078